EducaciOnline

Programa Superior en Assistent de direcció i Comptabilitat

EducaciOnline

Curs
On-line
450 Hores
3.150 €

Descripció

VOLS APRENDRE A PLANIFICAR I GESTIONAR TOT TIPUS DE PROJECTES JA SUPERVISAR PROCESSOS COMPTABLES?A l'empresa d'avui els directius busquen tenir al seu costat professionals amb una formació multidisciplinària capaços d'ajudar en els diferents processos del seu treball. Ja no només necessiten persones capaces d'organitzar, planificar i gestionar projectes, sinó que també necessiten professionals amb sòlids coneixements administratius i comptables.El Curs de formació superior en ASSISTENT DE DIRECCIÓ I COMPTABILITAT d'EducaciOnline conté els coneixements i recursos necessaris per assumir amb èxit la responsabilitat de donar suport al directiu, tant en la gestió integral dels seus projectes, com en la supervisió dels diferents aspectes comptables, econòmics i fiscals que afecten l'empresa.

DOMINAR DIVERSES DISCIPLINES AUGMENTA TEUS OPORTUNITATS DE CRÉIXER PROFESSIONALMENTEn un mercat laboral tan competitiu com l'actual resulta bàsic estar més preparat que mai professionalment per assumir el màxim de responsabilitats possibles. Els directius busquen assistents de confiança capaços de complementarles en les diferents tasques que porten a terme.Per això, el perfil d'assistent de direcció més demandat avui en dia és el del professional que domina aspectes tan variats com la gestió administrativa i de comunicació, els sistemes d'informació així com els processos comptables, econòmics i fiscals que afecten el dia a dia de l'empresa.El Curs de formació superior en ASSISTENT DE DIRECCIÓ I COMPTABILITAT representa una gran oportunitat professional perquè et permet adquirir els coneixements i habilitats necessaris per descarregar al directiu d'una part important del seu treball en aspectes tan fonamentals com:    
Organització de l'empresa

    
Logística i màrqueting

    
Documentació i arxiu

    
Comptabilitat bàsica i avançada

    
Gestió administrativa

    
Gestió de la comunicació

    
Fiscalitat

    
Sistemes d'informació

    
Aplicacions informàtiquesConvertir-se en un assistent de direcció i comptabilitat és un càrrec de gran responsabilitat que necessita una preparació especialitzada. Si vols, tu pots ser aquest professional que els directius estan buscant.

Veure més

Temari del curs

Temari d'Assistent de direcció i Comptabilitat


INTRODUCCIÓ A L'ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

1. l'empresa
2. Processos i logística
3. Màrqueting
4. Finances
5. recursos humans

TÈCNIQUES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

1. Gestió del temps
2. L'organització dels recursos humans
3. Preparació de reunions i actes protocol · laris
4. Organització de viatges
5. L'acollida als visitants de l'empresa

GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ

1. Imatge personal
2. Imatge de l'empresa
3. L'Administració pública

SISTEMES D'INFORMACIÓ I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

1. Introducció als sistemes d'informació
2. Tecnologies de la informació i processos
3. aplicacions informàtiques

COMPTABILITAT BÀSICA

1. Introducció. El Patrimoni de la Unitat Econòmica i les seves Variacions
2. La Instrumentació Comptable
3. El Mesurament i Valoració Comptable
4. El finançament i la Inversió Permanents
5. El Actiu i el Passiu circulants
6. El resultat Periódico: Ingressos i Despeses
7. El Cicle Comptable

COMPTABILITAT AVANÇADA

1. Conceptes Fonamentals del PGC
2. PGC Finançament Bàsic, Inversió Permanent i Resultat
3. PGC Actiu i Passiu circulants per Operacions de Trànsit
4. PGC Comptes Financers
5. Comptes Anuals

FISCALITAT BÀSICA

1. Conceptes Fonamentals i Imposició Directa
2. Imposició indirecta i Tràmits Fiscals
Veure més

Destinataris

A qui va dirigit aquest curs?     Personal administratiu o de

     secretariat que desitgi ampliar la seva

     camp d'actuació

     Secretaris executius

     Persones interessades en iniciar-

     en la comptabilitat de l'empresa

     Professionals de l'àrea comptable o de

     gestió empresarial

     Persones que necessiten ampliar

     seus coneixements en aquestes àrees

Veure més

Requisits

Requisits d'accés


un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
una capacitat professional adequada.

Titulació obtinguda

Diploma d'Extensió Universitària de la UOC en
Assistent de direcció i comptabilitat.

Preu

3.150 €
Quota: 141 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Assistent de direcció i Comptabilitat

Programa Superior en Assistent de direcció i Comptabilitat