EducaciOnline

Programa Superior en Assistent de direcció i Gestió estratègica de les relacions públiques

EducaciOnline

Curs
On-line
410 Hores
3.490 €

Descripció

UN TREBALL AMB GRAN POTENCIAL PER LA TEVA CARRERA PROFESSIONALUn directiu necessita al seu costat professionals qualificats que els ajudin a tots els processos organitzatius, de planificació i gestió de projectes. Precisen tenir a prop a persones implicades amb l'empresa, responsables, ben organitzades i capaços d'assumir de manera eficaç tasques de suport a la tasca de direcció.Curs de formació superior en ASSISTENT DE DIRECCIÓ d'EducaciOnline conté els coneixements, recursos i tècniques indispensables per desenvolupar amb èxit la funció de suport al directiu en pràcticament qualsevol departament d'una empresa o organització.Perfil ProfessionalEl curs capacita el titulat per assistir a la Direcció en el desenvolupament i implementació eficient de les seves responsabilitats, mitjançant el desenvolupament autònom i proactiu de les diferents tasques administratives que li donen suport, gràcies a la seva capacitació amb relació a les tècniques de secretariat, la comunicació interna i externa, els sistemes d'informació de l'empresa i l'ús de les aplicacions informàtiques més habituals.

Exercirà la seva funció amb una visió global de l'empresa i del seu entorn, de la seva organització i

segons les normes internes i els objectius establerts.Competències• Disposar d'una visió global de l'empresa en tant unitat econòmica de producció així com dels seus possibles tipus d'organització i processos de gestió empresarial.

• Comprendre globalment la funció logística dins el marc empresarial.

• Valorar del màrqueting i la investigació de mercat en la presa de decisions.

• Comprendre i analitzar, a nivell bàsic, la comptabilitat de l'empresa: el seu funcionament i el Pla General Comptable.

• Comprendre els aspectes jurídics i laborals inherents a la contractació laboral i valorar la seva incidència en les polítiques desenvolupades en matèria de recursos humans.

• Organitzar les activitats pròpies i de la direcció amb proactivitat, coordinant les agendes, gestionant el temps eficientment i mantenint la imatge corporativa.

• Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d'acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l'organització, negociant les condicions per tal d'aconseguir els resultats definits i la millora de la qualitat del servei.

• Negociar l'organització de viatges nacionals i internacionals, atenent els terminis i les normes internes, aconseguint la màxima rendibilitat i eficiència.

• Aplicar les tècniques de comunicació amb l'objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.

• Reconèixer els fluxos de comunicació interna i generar els documents necessaris per a la correcta transmissió.

• Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs així com a projectar una imatge favorable.ES BUSQUEN EXPERTS EN RRPPAvui dia les Relacions Públiques d'una empresa són un element estratègic del pla de comunicació. Els missatges dirigits als diferents públics d'una companyia-clients, consumidors, proveïdors, empleats o institucions-han de ser perfectament planificats per complir amb els objectius corporatius, estratègics i de comunicació de l'empresa.El curs de Gestió Estratègica de les Relacions Públiques d'EducaciOnline està enfocat a que aprenguis a dominar les diferents disciplines de relacions públiques que les empreses tenen al seu abast per projectar una imatge favorable davant els seus diferents públics.Perfil ProfessionalEl curs capacita per exercir funcions de gestió i de suport a la direcció del departament de

comunicació d'una companyia, institució pública, gabinet o agència professional.

La persona titulada estarà en condicions de participar amb els seus propis coneixements i criteris en la creació d'un programa o actuació de relacions públiques, tant a nivell general com en una acció puntual. Així mateix, també podrà executar i implementar satisfactòriament els fonaments pràctics del programa o acció i procedir a la seva anàlisi posterior i avaluació.Competències• Millorar la comunicació corporativa de l'empresa en la relació amb els públics interns i externs de l'empresa.

• Crear i implementar un Pla de Relacions Públiques, sabent escollir les eines i els missatges que millor s'ajusten als objectius de l'organització.

• Distingir els diferents tipus de grups d'interès, externs i interns, la seva importància, les seves expectatives i les seves necessitats de comunicació per donar-los una resposta satisfactòria en cada cas.

• Saber manejar-se en les diferents situacions i escenaris comunicatius que se li poden presentar a una organització.METODOLOGIAT'oferim un model pedagògic innovador i de qualitat que té com a centre d'interès l'estudiant, facilitar l'estudi i alhora, fer compatible la seva activitat quotidiana amb els objectius de la formació.El Campus virtual, els continguts del material didàctic, i els professors i tutors, són els instruments bàsics del model que qualifica l'estudiant per un mètode d'avaluació contínua. Aquesta avaluació, permet conèixer l'evolució de l'estudiant durant el curs i ajudar durant el procés de formació.Doble titulacióEducaciOnline ha creat ofertes de doble titulació, per als seus cursos de formació superior, que et beneficiaran sempre que vulguis ampliar el teu curriculum amb l'especialització professional de qualitat i titulació universitària.

Es tracta d'ofertes formatives amb el contingut curricular complet de dos cursos de temes relacionats i que, un cop superats, donen accés a dos Diplomes d'Extensió Universitària de la UOC.

Per exemple, és freqüent que l'estudiant interessat en el curs de comptabilitat estigui també interessat en l'àrea de finances.

El programa de doble titulació de comptabilitat i finances dóna resposta a aquests dos interessos i amb unes condicions molt favorables per a l'alumne.

Així doncs, EducaciOnline t'ofereix la possibilitat d'aprofitar aquesta oferta amb unes millors condicions i amb un calendari adaptat per poder abordar aquest programa amb èxit.

Qualsevol Curs de Formació Superior d'EducaciOnline té associat un altre curs relacionat, que complementa i desenvolupa la gran diversitat de competències professionals que exigeix ??el mercat laboral. Això garanteix, juntament amb la titulació final, l'especialització necessària per optar a llocs de treball de categories professionals superiors ..

Recorda ... pots aconseguir dos Diplomes de la UOC en les àrees del teu interès amb unes condicions immillorables.

Veure més

Preu

3.490 €
Quota: 160 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Assistent de direcció i Gestió estratègica de les relacions públiques

Programa Superior en Assistent de direcció i Gestió estratègica de les relacions públiques