EducaciOnline

Curs Assistent en Direcció d'Empreses

EducaciOnline

Curs
On-line
330 Hores
2.395 €

Descripció

Disposar de personal preparat per a les diverses tasques administratives del secretariat, organització de reunions, atenció telefònica, etc. ia més amb capacitat d'assumir responsabilitats, de implicar-se en l'activitat de l'empresa gràcies a una visió àmplia de l'empresa i la seva organització, converteixen a l'assistent de direcció en un lloc de treball amb gran potencial. Aquest curs permet aprofundir en les tècniques de gestió administrativa, la gestió de la comunicació i global i en el coneixement dels sistemes d'informació (ERP, CRM, SCM, ...).Competències

Disposar d'una visió global de l'empresa en tant unitat econòmica de producció així com dels seus possibles tipus d'organització i processos de gestió empresarial.

Comprendre globalment la funció logística dins el marc empresarial.

Valorar del màrqueting i la investigació de mercat en la presa de decisions.

Comprendre i analitzar, a nivell bàsic, la comptabilitat de l'empresa: el seu funcionament i el Pla General Comptable.

Comprendre els aspectes jurídics i laborals inherents a la contractació laboral i valorar la seva incidència en les polítiques desenvolupades en matèria de recursos humans.

Organitzar les activitats pròpies i de la direcció amb proactivitat, coordinant les agendes, gestionant el temps eficientment i mantenint la imatge corporativa.

Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d'acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l'organització, negociant les condicions per tal d'aconseguir els resultats definits i la millora de la qualitat del servei.

Negociar l'organització de viatges nacionals i internacionals, atenent els terminis i les normes internes, aconseguint la màxima rendibilitat i eficiència.

Aplicar les tècniques de comunicació amb l'objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.

Reconèixer els fluxos de comunicació interna i generar els documents necessaris per a la correcta transmissió.

Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs així com a projectar una imatge favorable.

Veure més

Temari del curs

L'empresa
Processos i logística
Màrqueting
Finances
Recursos humans
Gestió del temps
L'organització dels recursos humans
Preparació de reunions, entrevistes i actes protocol · laris
Organització de viatges nacionals i internacionals
L'acollida als visitants de l'empresa
La comunicació en una organització
La comunicació interna de l'empresa
La comunicació externa de l'empresa
La comunicació en l'Administració Pública
La gestió de la informació i el coneixement en l'empresa
Tecnologies de la informació i processos de negoci
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El curs capacita el titulat per assistir a la Direcció en el desenvolupament i implementació eficient de les seves responsabilitats, mitjançant el desenvolupament autònom i proactiu de les diferents tasques administratives que li donen suport, gràcies a la seva capacitació amb relació a les tècniques de secretariat, la comunicació interna i externa, els sistemes d'informació de l'empresa i l'ús de les aplicacions informàtiques més habituals.
Exercirà la seva funció amb una visió global de l'empresa i del seu entorn, de la seva organització i segons les normes internes i els objectius establerts.

Requisits

Requisits d'accés - Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Assistent de direcció.

Promocions

Ajudes econòmiques disponibles.

Preu

2.395 €
Quota: 99 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Assistent en Direcció d'Empreses

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs Assistent en Direcció d'Empreses