EducaciOnline

Programa Superior en Assistent de relacions públiques i Direcció i gestió d'allotjaments turístics

EducaciOnline

Curs
On-line
360 Hores
3.150 €

Descripció

VOLS TREBALLAR COM ASSISTENT DE RELACIONS PÚBLIQUES?En un món cada vegada més interconnectat, les empreses han d'aprendre a comunicar ia projectar una imatge positiva de la seva organització a tots els nivells. Una adequada comunicació interna influeix positivament en l'eficàcia i eficiència de tota l'organització. I una bona imatge a nivell extern facilita el suport i interacció amb altres empreses, institucions i individus.

El curs d'assistent de relacions públiques d'EducaciOnline està enfocat a que puguis adquirir les habilitats i capacitats necessàries per dirigir la comunicació interna i externa d'una empresa, així com per a organitzar tot tipus d'actes, reunions i activitats que puguin influir positivament en la seva imatge .Perfil ProfessionalEl curs capacita el titulat per organitzar esdeveniments i activitats en representació d'una empresa.

Així mateix, també l'habilita per fomentar la cooperació i qualitat de les relacions internes i

externes mitjançant l'ús de les diferents eines de comunicació, segons els objectius

marcats i les normes internes establertes.

Així doncs, entre les seves funcions es compten les de mantenir relacions institucionals, l'aplicació

dels principis del protocol, la coordinació d'equips i recursos humans necessaris per

les accions de comunicació i l'organització de reunions, viatges i esdeveniments corporatius.Competències• Aplicar les tècniques de comunicació amb l'objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.

• Reconèixer els fluxos de comunicació interna i generar els documents necessaris per a la correcta transmissió.

• Elaborar documents escrits de caràcter professional amb criteris lingüístics, ortogràfics i d'estil.

• Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, així com projectar una imatge favorable de la companyia mitjançant els documents més adequats.

• Dissenyar models d'atenció al públic per una entitat.

• Comprendre i aplicar els principis d'imatge corporativa i els principis del dret consuetudinari.

• Dominar i aplicar la normativa oficial en matèria de protocol i els principis d'educació, cerimonial i etiqueta.

• Planificar esdeveniments públics o privats amb domini dels recursos documentals propis del protocol (cronograma, ordre de l'acte, etc.).

• Organitzar les activitats pròpies i de la direcció amb proactivitat, coordinant les agendes de les persones implicades, gestionant el temps de forma eficient i mantenint la imatge corporativa.

• Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d'acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l'organització, per la qual cosa s'haurà negociar les condicions amb les persones intervinents per tal d'aconseguir els resultats definits i la millora de la qualitat del servei.

• Negociar en l'organització de viatges nacionals i internacionals, atenent els terminis fixats i complint les normes internes, per aconseguir la màxima rendibilitat i eficiència i la millora de la qualitat del servei.APRÈN A GESTIONAR UN MODEL HOTELER BASAT EN LA QUALITATEl model de turisme massiu protagonista al nostre país durant dècades està esgotat. La qualitat, la satisfacció del client, la recerca de l'excel · lència i l'optimització en la gestió dels establiments hotelers són les claus del nou model.

El curs de formació superior en DIRECCIÓ I GESTIÓ D'ESTABLIMENTS TURÍSTICS d'EducaciOnline t'ofereix el coneixement del mercat hoteler i totes les claus per a la comercialització, l'estratègia empresarial, el màrqueting, el control financer i gestió d'establiments turístics de mida petitaPerfil ProfessionalEl curs capacita el titulat per a la direcció i coordinació d'un petit establiment turístic de manera eficaç i autònoma.

Serà capaç d'analitzar el comportament del mercat i dels productes i serveis turístics,

definir un pla de viabilitat i programar mètodes de treball dels departaments de recepció,

manteniment i neteja.

Així doncs, obtindrà les competències per coordinar amb èxit els recursos a través de l'organització, planificació i control dels mateixos amb la finalitat d'assolir de forma òptima els objectius establerts, orientats a la satisfacció del client i la seva fidelització.Competències• Comprendre la importància econòmica de l'activitat turística i de la seva relació amb el patrimoni.

• Analitzar les característiques específiques del mercat turístic espanyol, i especialment la relació existent entre l'oferta la demanda i els productes turístics.

• Identificar els recursos turístics naturals i culturals d'un territori.

• Classificar els establiments turístics i relacionar les diferents normatives seguides en el sector turístic tant en l'àmbit nacional com autonòmic.

• Comprendre i valorar la importància de la sostenibilitat social i mediambiental.

• Analitzar i dissenyar el pla de negoci d'una empresa hotelera, organitzar els recursos necessaris per a la posada en marxa de la mateixa i avaluar diferents projectes.

• Planificar, executar, controlar i ajustar els processos dels diferents departaments, proposant estratègies de millora relacionades amb la dinàmica de l'empresa.

• Realitzar de manera eficient la gestió administrativa, pressupostària i fiscal de l'empresa hotelera.

• Planificar i aplicar les accions de màrqueting i comerç electrònic i vincular als objectius establerts.

• Valorar la importància de la conservació de la informació empresarial i identificar amenaces que puguin comprometre la seva integritat.

• Utilitzar les aplicacions dels dispositius terminals de punts de venda i integrar-les en les bases de dades.

• Organitzar l'òptim rendiment dels recursos humans i tecnològics dels departaments, atenent a la necessària prevenció de riscos laboralespara assolir una atenció al client.METODOLOGIAT'oferim un model pedagògic innovador i de qualitat que té com a centre d'interès l'estudiant, facilitar l'estudi i alhora, fer compatible la seva activitat quotidiana amb els objectius de la formació.El Campus virtual, els continguts del material didàctic, i els professors i tutors, són els instruments bàsics del model que qualifica l'estudiant per un mètode d'avaluació contínua. Aquesta avaluació, permet conèixer l'evolució de l'estudiant durant el curs i ajudar durant el procés de formació.Doble titulacióEducaciOnline ha creat ofertes de doble titulació, per als seus cursos de formació superior, que et beneficiaran sempre que vulguis ampliar el teu curriculum amb l'especialització professional de qualitat i titulació universitària.

Es tracta d'ofertes formatives amb el contingut curricular complet de dos cursos de temes relacionats i que, un cop superats, donen accés a dos Diplomes d'Extensió Universitària de la UOC.

Per exemple, és freqüent que l'estudiant interessat en el curs de comptabilitat estigui també interessat en l'àrea de finances.

El programa de doble titulació de comptabilitat i finances dóna resposta a aquests dos interessos i amb unes condicions molt favorables per a l'alumne.

Així doncs, EducaciOnline t'ofereix la possibilitat d'aprofitar aquesta oferta amb unes millors condicions i amb un calendari adaptat per poder abordar aquest programa amb èxit.

Qualsevol Curs de Formació Superior d'EducaciOnline té associat un altre curs relacionat, que complementa i desenvolupa la gran diversitat de competències professionals que exigeix ??el mercat laboral. Això garanteix, juntament amb la titulació final, l'especialització necessària per optar a llocs de treball de categories professionals superiors ..

Recorda ... pots aconseguir dos Diplomes de la UOC en les àrees del teu interès amb unes condicions immillorables.

Veure més

Preu

3.150 €
Quota: 141 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Assistent de relacions públiques i Direcció i gestió d'allotjaments turístics

Programa Superior en Assistent de relacions públiques i Direcció i gestió d'allotjaments turístics