Expert en Comerç Internacional

Curs
On-line
255 hores
2395 €

Descripció

A l'entorn de crisi actual, el procés d'obertura a l'exterior és una estratègia empresarial indispensable. Quan una empresa decideix iniciar el procés d'internacionalització, la seqüència de decisions que adopta és, en una primera fase, la definició d'un pla estratègic d'internacionalització que permeti definir el format inicial. La següent fase és la posada en marxa del cicle operatiu que permeti definir tota l'operativa pràctica.
El curs ofereix una visió completa del cicle operatiu del comerç internacional, començant per la definició i la contractació del transport, passant per la gestió duanera i finalitzant en la fase de cobrament i pagament a través de l'operativa bancària internacional.

Perfil professional
 • El curs capacita per exercir funcions de responsabilitat en el departament de comerç exterior o importació i exportació d'una PIME, així com en empreses consignatàries, transitàries, operadors logístics ...
 • El titulat serà capaç de contribuir al disseny de l'operativa per a l'exportació-importació per part de l'empresa ia la gestió de les operacions d'importació i exportació des dels seus diferents àmbits (transport, duanes i pagament) i aspectes (control, resolució d'incidències , etc.), assegurant el desenvolupament administratiu i la seva documentació.
 

Temari

 • Decisió de internacionalitzar-se.
 • Realització d'una anàlisi interna de l'empresa.
 • Elaboració d'un pla d'actuació.
 • Realització d'una anàlisi externa de l'empresa.
 • Creació d'un departament d'exportació.
 • Recerca i selecció de mercats exteriors.
 • Formes d'entrada més adequades en cada mercat.
 • Gestió administrativa d'una operació de venda d'exportació.
 • Regles internacionals per al lliurament de les mercaderies en la compra venda internacional. Incoterms 2010 de la CCI.
 • Geografia del transport.
 • Transport internacional.
 • Conceptes generals i política comercial.
 • Procediments duaners.
 • Mitjans de pagament en el comerç internacional.
 • Finançament del comerç exterior.
 • Avals i garanties internacionals.
 

Competències per a les quals et prepara el curs

Definir i aplicar l'operativa de l'exportació de productes i la implantació d'una empresa en un mercat exterior. Desenvolupar la gestió administrativa en les operacions d'importació / exportació i introducció / expedició de mercaderies. Organitzar i gestionar el procés d'emmagatzematge i la distribució internacional de mercaderies més adients segons les condicions. Identificar els procediments duaners de cada cas i gestionar els requisits de gestió duanera per complir amb la legalitat. Identificar i gestionar el millor procediment bancari per complir amb els requisits bancaris als quals s'han d'ajustar les transaccions internacionals.

Destinataris 

Requisits

- Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada.

Durada

Inici: 4 de març 2020.

Titulació obtinguda

Diploma de extensión universitaria de la UOC en Comercio internacional. Ciclo operativo

Promocions

Consulta les ajudes econòmiques.

Preu

2395 €
Quota: 99 euros / mes.
Campus i seus: EducaciOnline
EducaciOnline
Rambla Catalunya 38 3a planta 08006 Barcelona
Cursos més populars
X