Expert en Community Manager

Curs
On-line
8 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Els mitjans socials (social media) han revolucionat el món de la comunicació i han arribat per quedar-s'hi. Cap empresa se'n pot mantenir al marge. Per això, el mercat laboral necessita professionals de tots els sectors capaços de gestionar la comunicació d'empreses i institucions en les diferents xarxes socials, algú amb una especialització de gestió de comunitats (community management).
La professió de gestor de comunitats és una professió emergent. Tot i així, estudiar gestió de comunitats és una baula imprescindible en la gestió de la comunicació corporativa. És bàsic dominar les eines, però també ho és conèixer les tècniques de comunicació en un entorn digital i ser capaç de dissenyar una estratègia òptima de mitjans socials i avaluar-ne els resultats.
 

Temari

Conceptes bàsics de mitjans socials
 • Introducció als mitjans socials
 • Introducció a la gestió de comunitats
 • Punt de partida: establiment d'objectius i determinació d'indicadors clau de rendiment (KPI).
 • Etapes de dinamització en xarxes socials
 • El paper de les empreses i les institucions en els mitjans socials
Estratègia de mitjans socials
 • Estratègia en mitjans socials
 • Fases d'una estratègia en mitjans socials
Monitoratge de la marca a la xarxa
 • Definició de monitoratge i reputació en línia
 • Què s'ha de monitorar, com i on
 • Eines de monitoratge de trànsit i influència que hauríem de conèixer
Treball diari d'un Community Manager
 • Perfil del gestor de comunitats
 • Gestió de comunitats
 • Gestió de la reputació de les marques
 • Monitoratge de trànsit i influència

Requisits

 • Nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Capacitat professional adequada.

Durada

Durada: 4.5 mesos

Objectius

 • Entendre què és el web social i els mitjans socials, identificant els diversos canals en què es desenvolupen.
 • Identificar i adquirir les bases teòriques per a dur a terme la funció del gestor de comunitats.
 • Ser capaç de determinar l'estratègia i identificar els passos principals per a la definició correcta d'una estratègia de màrqueting de mitjans socials, identificant les noves tendències en les xarxes socials per a implantar-la.
 • Detectar les necessitats de cada projecte en què volem implantar una estratègia en mitjans socials.
 • Identificar les diferents fases d'un projecte (definició, vertebració i mesurament), la qual cosa que ens permetrà modificar-lo i aconseguir que evolucioni d'acord amb uns resultats.
 • Crear un pla estratègic en mitjans socials d'acord amb uns objectius.
 • Dissenyar un pla d'acció que aconsegueixi una execució correcta del pla estratègic.
 • Entendre l'impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les empreses.
 • Comprendre l'abast d'un procés de monitoratge i visualitzar-ne els beneficis.

Titulació obtinguda

Certificat de UOC Xtended Studies de Community Management

Promocions

Consulta les nostres ajudes econòmiques.
Campus i seus: EducaciOnline
EducaciOnline
Rambla Catalunya 38 3a planta 08006 Barcelona
Cursos més populars
X