EducaciOnline

Programa Superior en Comptabilitat i Control de gestió PIME

EducaciOnline

Curs
On-line
405 Hores
3.490 €

Descripció

VOLS DOMINAR TOT EL PROCÉS COMPTABLE?Tota l'activitat mercantil d'una empresa queda reflectida en la seva comptabilitat. Per això constitueix un dels pilars bàsics per a la planificació, el funcionament diari i la presa de decisions dins de qualsevol organització.El curs de formació superior en COMPTABILITAT d'EducaciOnline et guiarà de forma segura per aprendre els coneixements fonamentals i les tècniques comptables necessàries per valorar la realitat econòmica d'una empresa i per complir les obligacions fiscals legalment establertes sobre això.Perfil ProfessionalEl curs capacita el titulat per a l'exercici de la gestió comptable-fiscal tant al departament d'administració de qualsevol tipus d'empresa pública o privada com en assessories comptables

i fiscals.

Serà capaç de realitzar la gestió comptable i els principals tràmits fiscals d'una empresa, així

com d'avaluar i interpretar la realitat econòmica de l'empresa.Competències• Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla General de Comptabilitat.

• Dominar i aplicar els procediments de registre d'operacions del tràfic mercantil i dels instruments financers.

• Registrar adequadament les fonts de finançament de l'empresa.

• Comptabilitzar de forma adequada les transaccions amb clients i proveïdors de l'empresa.

• Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla General de Comptabilitat.

• Confeccionar els comptes anuals segons el Pla General de Comptabilitat.

• Gestionar els tributs d'una empresa a través dels diferents procediments tributaris.

• Calcular els principals impostos directes i indirectes.

• Emplenar les principals declaracions informatives que s'han de presentar davant l'Administració Tributària.EL CONTROL DE GESTIÓ, AVUI ÉS UNA PROFESSIÓ CRUCIALsVivim en l'era de la informació i les empreses modernes han d'aprendre a utilitzar-la com un element clau del seu funcionament i organització. Un bon sistema de control i anàlisi de tota la informació que genera una empresa, financera, administrativa i operativa, és fonamental per prendre les decisions més adequades en cada moment.El curs de CONTROL DE GESTIÓ PER PIME d'EducaciOnline t'ensenyarà a exercir les funcions de controller d'una empresa sospesant la informació necessària per a la presa de decisions, controlar l'evolució del negoci i adoptar les mesures correctives que siguin oportunes en cada circumstància.Perfil ProfessionalEl curs capacita per exercir funcions de gestió i de suport a la direcció del departament de

comunicació d'una companyia, institució pública, gabinet o agència professional.

La persona titulada estarà en condicions de participar amb els seus propis coneixements i criteris en la creació d'un programa o actuació de relacions públiques, tant a nivell general com en una acció puntual. Així mateix, també podrà executar i implementar satisfactòriament els fonaments pràctics del programa o acció i procedir a la seva anàlisi posterior i avaluació.Competències• Millorar la comunicació corporativa de l'empresa en la relació amb els públics interns i externs de l'empresa.

• Crear i implementar un Pla de Relacions Públiques, sabent escollir les eines i els missatges que millor s'ajusten als objectius de l'organització.

• Distingir els diferents tipus de grups d'interès, externs i interns, la seva importància, les seves expectatives i les seves necessitats de comunicació per donar-los una resposta satisfactòria en cada cas.

• Saber manejar-se en les diferents situacions i escenaris comunicatius que se li poden presentar a una organització.METODOLOGIAT'oferim un model pedagògic innovador i de qualitat que té com a centre d'interès l'estudiant, facilitar l'estudi i alhora, fer compatible la seva activitat quotidiana amb els objectius de la formació.El Campus virtual, els continguts del material didàctic, i els professors i tutors, són els instruments bàsics del model que qualifica l'estudiant per un mètode d'avaluació contínua. Aquesta avaluació, permet conèixer l'evolució de l'estudiant durant el curs i ajudar durant el procés de formació.Doble titulacióEducaciOnline ha creat ofertes de doble titulació, per als seus cursos de formació superior, que et beneficiaran sempre que vulguis ampliar el teu curriculum amb l'especialització professional de qualitat i titulació universitària.

Es tracta d'ofertes formatives amb el contingut curricular complet de dos cursos de temes relacionats i que, un cop superats, donen accés a dos Diplomes d'Extensió Universitària de la UOC.

Per exemple, és freqüent que l'estudiant interessat en el curs de comptabilitat estigui també interessat en l'àrea de finances.

El programa de doble titulació de comptabilitat i finances dóna resposta a aquests dos interessos i amb unes condicions molt favorables per a l'alumne.

Així doncs, EducaciOnline t'ofereix la possibilitat d'aprofitar aquesta oferta amb unes millors condicions i amb un calendari adaptat per poder abordar aquest programa amb èxit.

Qualsevol Curs de Formació Superior d'EducaciOnline té associat un altre curs relacionat, que complementa i desenvolupa la gran diversitat de competències professionals que exigeix ??el mercat laboral. Això garanteix, juntament amb la titulació final, l'especialització necessària per optar a llocs de treball de categories professionals superiors ..

Recorda ... pots aconseguir dos Diplomes de la UOC en les àrees del teu interès amb unes condicions immillorables.
Veure més

Preu

3.490 €
Quota: 160 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Comptabilitat i Control de gestió PIME

Programa Superior en Comptabilitat i Control de gestió PIME