EducaciOnline

Programa Superior en Comptabilitat i Finances aplicades a la PIME

EducaciOnline

Curs
On-line
300 Hores
3.150 €

Descripció

Vols ser un expert en finances i comptabilitat?Les petites i mitjanes empreses necessiten professionals que dominin a la perfecció l'organització i gestió dels aspectes comptables i, al mateix temps, siguin capaços d'analitzar correctament la realitat econòmica de l'empresa per prendre les decisions financeres més adequades.

El curs de formació superior de Comptabilitat i finances aplicades pime d'EducaciOnline conté els coneixements, recursos i instruments pràctics necessaris per gestionar la comptabilitat de l'empresa, conèixer les seves obligacions fiscals, realitzar la planificació financera i prendre les decisions econòmiques vitals per al bon funcionament de l'empresa.

Conèixer i gestionar la realitat econòmica d'una empresa és vital per a decisionsEl curs de formació superior de Comptabilitat i finances aplicades pime et permetrà controlar amb eficiacia la comptabilitat d'una empresa, així com disposar de tots els instruments adequats per analitzar la seva situació econòmica i financera i, per tant, prendre les decisions més oportunes en cada moment.Bàsicament el curs d'EducaciOnline et permetrà adquirir tres competències principals. En primer lloc, dominar els aspectes fonamentals del procés comptable i la seva execució. En segon lloc, comprendre, analitzar i sintetitzar la informació economicofinancera de l'empresa. I, finalment, gestionar eficaçment els recursos financers de l'empresa i adquirir les capacitats necessàries per a la presa de decisions.A més, aquest curs et permetrà conèixer els elements més importants de la gestió comptable i financera com:    Comptabilitat bàsica

 •     Comptabilitat avançada

 •     Pla general de comptabilitat

 •     Balanços

 •     Comptes de pèrdues i guanys

 •     Memòria

 •     Quadre de finançament

 •     Fiscalitat directa i indirecta

 •     Tràmits fiscals

 •     Anàlisi de la situació patrimonial i financera

 •     Planificació pressupostària

 •     Gestió financera de l'empresa
Gestionar amb eficàcia la comptabilitat d'una PIME i treure partit als seus recursos financers és fonamental per a la sostenibilitat econòmica d'una empresa. Per això el mercat laboral busca professionals que dominin ambdós camps.
Veure més

Destinataris


 • Responsables d'administració i finances

 • Persones interessades en iniciar-se en la comptabilitat de l'empresa

 • Professionals de l'àrea comptable o de gestió empresarial

 • Directius i gerents de Pimes

 • Tècnics intermedis que volen ampliar els seus coneixements sobre l'empresaRequisits

Requisits d'accés Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). Una capacidad profesional adecuada.

Titulació obtinguda

EducaciOnline t'ofereix l'oportunitat d'ampliar el teu currículum i les teves oportunitats professionals amb programes de doble titulació amb un curs d'una temàtica relacionada, que et permetran obtenir, un cop completats dos cursos, dos Diplomes d'Extensió Universitària de la UOC.

Preu

3.150 €
Quota: 141 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Comptabilitat i Finances aplicades a la PIME

Programa Superior en Comptabilitat i Finances aplicades a la PIME