EducaciOnline

Expert en Control de Gestió PIME

EducaciOnline

Curs
On-line
225 Hores

Descripció

Dins de l'organització d'una PIME ha d'haver persones que garanteixin la qualitat de la informació que serveix de base per a la presa de decisions. L'objectiu d'aquest curs és establir una base àgil i realista que permeti desenvolupar un correcte control de gestió. Així doncs qui exerceixi la funció de controller sospesarà la informació financera, administrativa i operativa necessària per a la presa de decisions a través d'informes sistemàtics, periòdics i objectius, adoptarà les mesures correctives del moment i controlarà l'evolució del negoci.

Perfil professional

El curs capacita per exercir funcions de responsabilitat en l'àmbit del control de gestió d'una PIME (controller), ja que el titulat serà capaç de comprendre, analitzar i sintetitzar la informació econòmica i financera amb la qual treballa diàriament, amb l'objectiu de reflectir en informes sistemàtics que serveixin d'element d'anàlisi per a la presa de decisions, establint un esquema de control, clar i senzill, que contribueixi a la presa de decisions gerencials.

Competències

  Ser capaç d'identificar, obtenir i tractar dades rellevants de l'empresa per convertir-los en informació que permeti la presa de decisions.

  Ser capaç d'operar de manera teoricopràctica amb la normativa externa sobre costos, així com de projectar la informació basada en els costos a l'hora de prendre decisions de caràcter econòmic.

  Reconèixer quin sistema d'informació de costos és el més adequat per a l'empresa i la seva repercussió futura.

Interioritzar les tècniques pressupostàries ajustades a objectius tàctics i estratègics.

  Desenvolupar un quadre de comandament integral.

Veure més

Temari del curs

  • Introducció al control de gestió en la PIME
  • Àrees clau en l'empresa I. Vendes
  • Arees clau en l'empresa II. Compres, logística i producció
  • Càlcul i gestió de costos
  • Planificació i tresoreria
  • Gestió per indicadors
  • Indicadors i quadres de comandament
Veure més

Requisits

Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). Una capacitat professional adequada.

Durada

Inici: 4 de març 2020.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Tècnic en transport sanitari.

Preu

Quota: 99 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Control de Gestió PIME

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Control de Gestió PIME