Expert en Dietètica i nutrició

Curs
On-line
180 hores
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

L'alimentació és un dels aspectes més importants en el tractament de la majoria de les malalties cròniques i qualsevol professional dedicat a la cura de persones necessita coneixements sobre els aspectes més importants que influeixen en la salut i el benestar.
El curs ofereix una visió completa dels aspectes bàsics en les diferents situacions de la vida, així com la valoració nutricional i la planificació de dietes i aspectes relacionats amb la higiene i la manipulació d'aliments i tècniques culinàries.

El curs capacita per identificar els fonaments nutricionals i conèixer les recomanacions dietètiques per a una alimentació saludable, així com en el tractament de les malalties de major prevalença.
El titulat serà capaç de contribuir al disseny de la dieta prescrita pels professionals de la salut implicats i també de gestionar satisfactòriament l'elaboració i el seguiment d'aquesta dieta en diferents àmbits (cuina, manipulació i administració) i d'assegurar la seva correcta adaptació a les característiques individuals del pacient.

Competències
 
Relacionar els nutrients i els components dels aliments amb la funció que es desenvolupa en l'organisme i conèixer l'aportació diària necessària, els aliments en què es troben i les recomanacions dietètiques de consum.
 
Identificar la composició i les característiques dels aliments per poder seleccionar-los segons les necessitats i característiques de la dieta pautada.
 
Adaptar dietes, prèviament definides, a les necessitats i les preferències de la persona o col · lectiu a partir de les dades objectives i subjectives d'adaptació.
 
Relacionar diferents situacions fisiopatològiques amb les implicacions dietètiques que comporten.
 
Promoure i reforçar pautes de conducta alimentària per a un estil de vida saludable a partir de resolució de casos.
 
Caracteritzar dietes tipus de les malalties cròniques amb major prevalença, tenint en compte les característiques del procés, els requeriments nutricionals i les característiques psicològiques predominants del col · lectiu afectat.
 
Seleccionar els aliments de dietes adaptades a patologies específiques segons la seva composició, funció i origen, el tipus de nutrients que aporten, les necessitats nutricionals o restrictives de la dieta prescrita, les característiques socioculturals i econòmiques de la persona i el caràcter estacional dels aliments.

Temari

 • Alimentació i nutrició
 • Grups d'aliments
 • Alimentació en les diferents situacions de la vida
 • Alimentació i malaltia
 • Alimentació equilibrada
 • Valoració nutricional
 • Planificació d'una dieta diària equilibrada
 • Higiene i manipulació d'aliments
 • La conservació dels aliments
 • Tècniques culinàries
 • Tendències actuals en l'alimentació

Requisits

Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). Una capacitat professional adequada.

Durada

Inici: 4 de marzo 2020.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Dietètica i nutrició.

Preu

entre 1000 € i 2500 €
Quota: 99 euros / mes.
Campus i seus: EducaciOnline
EducaciOnline
Rambla Catalunya 38 3a planta 08006 Barcelona
Cursos més populars
X