EducaciOnline

Curs de Direcció i desenvolupament de negocis web

EducaciOnline

Curs
On-line
180 Hores
consultar preu

Descripció

Els llocs web poden ser un excel · lent canal de vendes , un mitjà per aconseguir clients i fidelitzar- o un punt de trobada per als nostres consumidors.

Però el lloc web , per aconseguir qualssevol que siguin els objectius de màrqueting , ha d'assentar sobre un desenvolupament web eficient , amb un disseny centrat en l'usuari i ideat , desenvolupat i implementat a partir d'un enfocament professional i d'un sòlid coneixement de l'empresa , del màrqueting , del desenvolupament i del marc que suposa Internet .

Per això aquest curs està enfocat a entendre i aplicar el lloc web com una eina empresarial amb un objectiu de negoci , atenent a l'enfocament de l'e - màrqueting.


 

Temari del curs

  Màrqueting a Internet
  Comunicació persuasiva a la Web 2.0
  Promoció. atreure internautes
  Comerç electrònic
  Context en la direcció i desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting
  UX, interfícies, usabilitat i eines
  Desenvolupament web a CMS
  Web avançada i web social
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El curs de Creació de Pàgines Web capacita per a fer funcions de responsabilitat en les àrees de màrqueting i comunicació amb especialització en entorns digitals, i per a exercir com a responsable de lloc web. Així, doncs, la persona titulada serà capaç de dissenyar, planificar, gestionar i desenvolupar el lloc web com una eina de màrqueting, abordant tant el web semàntic i social com el web mòbil.


Requisits

Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). Una capacitat professional adequada.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol.

Durada

Durada: 8.5 mesos.
Inici: setembre 2018.

Objetius

Planificar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, els objectius, les eines que cal utilitzar i la seva implementació.

Aplicar les eines que proporciona l'entorn web 2.0 en el desenvolupament d'estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva a la web col·laborativa.

Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.

Entendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l'execució d'una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d'usuaris fins a la venda i fidelització posterior.

Saber dirigir i elaborar un pla de desenvolupament web des de la perspectiva global d'internet, de l'empresa i del mercat multimèdia utilitzant eines conceptuals i valorant la importància dels dispositius mòbils i l'optimització d'un web perquè es visualitzi correctament per mitjà d'aquests .

Saber aplicar la usabilitat, el disseny interactiu, el disseny centrat en l'usuari, i saber delimitar el projecte web a la direcció del màrqueting en línia.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Direcció i desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Direcció i desenvolupament de negocis web

També et recomanem aquests cursos

Curs de Direcció i desenvolupament de negocis web