Expert en Energia Solar Fotovoltaica

Curs
On-line
195 hores
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Les energies renovables representen un sector en alça i d'entre les tecnologies renovables existents, l'energia solar és la que millor s'adapta a les condicions climàtiques i geogràfiques del nostre país. Però poder crear un mercat competitiu cal que hi hagi experts en instal · lacions fotovoltaiques capaços de determinar la viabilitat de les mateixes, capaços de dissenyar-les i dimensionar-així com de relacionar els tràmits i permisos per a la posada en funcionament de la instal · lació d'aquesta.
Aquest curs permetrà adquirir aquests coneixements a través de tres grans àrees de coneixement:
• L'objectiu del primer bloc és introduir l'energia, les energies renovables i més concretament l'energia solar.
• El segon bloc se centra tant a adquirir la base tècnica prèvia al disseny com a oferir una visió de la situació del sector i la normativa vigent.
• L'últim dels blocs dóna les pautes per al correcte dimensionat i manteniment d'una instal · lació fotovoltaica.

Perfil professional
El curs capacita el titulat per desenvolupar projectes i gestionar el muntatge i manteniment d'instal · lacions solars fotovoltaiques, complint la normativa vigent no només en l'àmbit estatal sinó també al regional i local.
D'aquesta manera, podrà dur a terme la seva activitat professional en empreses dedicades al muntatge i manteniment d'instal · lacions solars fotovoltaiques.

Competències
• Seleccionar la millor tecnologia renovable per a una aplicació determinada, complint la reglamentació vigent.
• Determinar la viabilitat de projectes d'energies renovables en general, i d'energia solar en particular, a través de la radiació solar que arriba a la superfície i escollir la tecnologia òptima.
• Dominar coneixements bàsics d'electricitat en relació amb l'energia solar fotovoltaica.
• Organitzar i gestionar l'adquisició dels components d'un sistema d'energia solar fotovoltaica.
• Identificar els diferents components d'un sistema solar fotovoltaic.
• Controlar i comprovar que la instal · lació solar compleixi amb la normativa vigent en els aspectes elèctric, tècnic i administratiu.
• Desenvolupar projectes d'instal · lacions solars fotovoltaiques aïllades (autoconsum) o connectades a una xarxa.
• Organitzar i controlar el muntatge d'instal · lacions solars fotovoltaiques.

Temari

L'energia
Generació de calor i electricitat amb energies renovables
Electricitat
Esquema de la instal · lació i simbologia dels elements
Normativa bàsica sobre energia solar fotovoltaica
Evolució del mercat de l'energia solar fotovoltaica
Subsistema de captació: captador solar
Subsistema d'acumulació: bateries
Mecanismes de regulació i conversió
Altres elements
Seguidors solars
Instal · lació fotovoltaica aïllada
Instal · lació connectada a xarxa
Muntatge d'una instal · lació solar fotovoltaica
Manteniment d'una instal · lació solar fotovoltaica
Finançament, fiscalitat i tràmits d'instal · lacions solars fotovoltaiques

Requisits

Requisits d'accés - Nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Capacitat professional adequada.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Energia solar fotovoltaica.

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Preu

entre 1000 € i 2500 €
Quota: 86 euros / mes.
Campus i seus: EducaciOnline
EducaciOnline
Rambla Catalunya 38 3a planta 08006 Barcelona
Cursos més populars
X