EducaciOnline

Expert en Energia Solar Tèrmica

EducaciOnline

Curs
On-line
195 Hores
2.150 €

Descripció

La legislació nacional relativa a l'eficiència energètica en els edificis obliga, des de 2007, a instal · lar col · lectors d'energia solar tèrmica en tots els edificis de nova construcció, de manera que els professionals acreditats en disseny, instal · lació i manteniment d'aquest tipus de sistemes representen un perfil molt demandat per les empreses del sector. Sens dubte aquest és un camp amb grans oportunitats laborals i de negoci donada l'escassetat d'especialistes en el sector. Aquest curs analitza els sistemes solars tèrmics des del punt de vista del disseny, execució i manteniment. El seu principal objectiu és aportar els coneixements i les eines necessàries a aquells professionals interessats en les seves característiques tècniques.Perfil professional

El curs capacita el titulat per desenvolupar projectes i gestionar el muntatge i manteniment d'instal · lacions solars tèrmiques, complint la normativa vigent no només en l'àmbit estatal sinó també al regional i local.

D'aquesta manera, podrà desenvolupar la seva activitat professional en empreses dedicades al muntatge i manteniment d'instal · lacions solars tèrmiques per a la producció d'aigua calenta sanitària o per al suport a sistemes de calefacció i altres usos.Competències

• Seleccionar la millor tecnologia renovable per a una aplicació determinada complint la reglamentació vigent.

• Determinar la viabilitat de projectes d'energies renovables en general, i d'energia solar en particular, a través de la radiació solar que arriba a la superfície i escollir la tecnologia òptima.

• Dominar els coneixements bàsics de calor i dinàmica de fluids per aplicar-los a l'energia solar.

• Organitzar i gestionar l'adquisició dels components d'un sistema d'energia solar fototèrmica.

• Controlar i comprovar que la instal · lació solar fototèrmica compleix amb la normativa vigent en els aspectes elèctric, tècnic i administratiu.

• Determinar la viabilitat de projectes d'instal · lacions solars.

• Desenvolupar projectes i estudis d'instal · lacions solars tèrmiques.

• Organitzar i controlar el muntatge i el manteniment d'instal · lacions solars tèrmiques.

Veure més

Temari del curs

L'energia
Generació de calor i electricitat amb energies renovables
Conceptes físics bàsics
Evolució del mercat de l'energia solar tèrmica
Normativa bàsica sobre energia solar tèrmica
Tecnologia de l'energia solar tèrmica
Esquema de la instal · lació i simbologia dels elements
Subsistema de captació
Subsistema d'acumulació
Subsistema hidràulic
Altres elements del sistema
Principis bàsics per al correcte aprofitament solar
Dades de predimensionat
Dimensionar els components de la instal · lació
Muntatge de la instal · lació
Posada en marxa de la instal · lació
Aïllament de la instal · lació
Estudi de la rendibilitat
Energia solar tèrmica en piscines
Pèrdues de calor i manteniment de la temperatura
Disseny d'instal · lació
Calefacció
Pla de manteniment
Normativa
Documents
Avaries més freqüents
Veure més

Requisits

Requisits d'accés
- Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
- Una capacitat professional adequada.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Energia solar tèrmica.

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Preu

2.150 €
Quota: 86 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Energia Solar Tèrmica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Energia Solar Tèrmica