EducaciOnline

Expert en Energia Solar Tèrmica

EducaciOnline

Curs
On-line
195 Hores
2.150 €

Descripció

La legislació nacional relativa a l'eficiència energètica en els edificis obliga, des de 2007, a instal · lar col · lectors d'energia solar tèrmica en tots els edificis de nova construcció, de manera que els professionals acreditats en disseny, instal · lació i manteniment d'aquest tipus de sistemes representen un perfil molt demandat per les empreses del sector. Sens dubte aquest és un camp amb grans oportunitats laborals i de negoci donada l'escassetat d'especialistes en el sector. Aquest curs analitza els sistemes solars tèrmics des del punt de vista del disseny, execució i manteniment. El seu principal objectiu és aportar els coneixements i les eines necessàries a aquells professionals interessats en les seves característiques tècniques.Perfil professional

El curs capacita el titulat per desenvolupar projectes i gestionar el muntatge i manteniment d'instal · lacions solars tèrmiques, complint la normativa vigent no només en l'àmbit estatal sinó també al regional i local.

D'aquesta manera, podrà desenvolupar la seva activitat professional en empreses dedicades al muntatge i manteniment d'instal · lacions solars tèrmiques per a la producció d'aigua calenta sanitària o per al suport a sistemes de calefacció i altres usos.Competències

• Seleccionar la millor tecnologia renovable per a una aplicació determinada complint la reglamentació vigent.

• Determinar la viabilitat de projectes d'energies renovables en general, i d'energia solar en particular, a través de la radiació solar que arriba a la superfície i escollir la tecnologia òptima.

• Dominar els coneixements bàsics de calor i dinàmica de fluids per aplicar-los a l'energia solar.

• Organitzar i gestionar l'adquisició dels components d'un sistema d'energia solar fototèrmica.

• Controlar i comprovar que la instal · lació solar fototèrmica compleix amb la normativa vigent en els aspectes elèctric, tècnic i administratiu.

• Determinar la viabilitat de projectes d'instal · lacions solars.

• Desenvolupar projectes i estudis d'instal · lacions solars tèrmiques.

• Organitzar i controlar el muntatge i el manteniment d'instal · lacions solars tèrmiques.

Veure més

Temari del curs

L'energia
Generació de calor i electricitat amb energies renovables
Conceptes físics bàsics
Evolució del mercat de l'energia solar tèrmica
Normativa bàsica sobre energia solar tèrmica
Tecnologia de l'energia solar tèrmica
Esquema de la instal · lació i simbologia dels elements
Subsistema de captació
Subsistema d'acumulació
Subsistema hidràulic
Altres elements del sistema
Principis bàsics per al correcte aprofitament solar
Dades de predimensionat
Dimensionar els components de la instal · lació
Muntatge de la instal · lació
Posada en marxa de la instal · lació
Aïllament de la instal · lació
Estudi de la rendibilitat
Energia solar tèrmica en piscines
Pèrdues de calor i manteniment de la temperatura
Disseny d'instal · lació
Calefacció
Pla de manteniment
Normativa
Documents
Avaries més freqüents
Veure més

Requisits

Requisits d'accés
- Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
- Una capacitat professional adequada.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Energia solar tèrmica.

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Preu

2.150 €
Quota: 86 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Energia Solar Tèrmica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Energia Solar Tèrmica