EducaciOnline

Expert en Gestió Administrativa

EducaciOnline

Curs
On-line
240 Hores

Descripció

En qualsevol empresa o institució es desenvolupa un volum important de tasques i gestions de caràcter administratiu.

El responsable de gestió administrativa ha d'assegurar l'eficàcia i l'eficiència en la seva execució, i per això ha d'adquirir capacitats i habilitats de direcció, lideratge i motivació de l'equip de treball, organització personal i dels materials i recursos, capacitats comunicatives i dominar diferents programes informàtics.Perfil professional

El curs capacita el titulat per exercir d'auxiliar administratiu en una empresa privada o pública.

Així doncs, estarà en condicions d'elaborar documents o comunicacions internes o externes i tramitar mitjançant els circuits d'informació propis de l'empresa o institució, així com de millorar l'eficàcia i l'eficiència en l'execució de les tasques i gestions administratives, seguint les normes d'organització interna, la legislació vigent i amb qualitat de servei.Competències

• Organitzar les activitats pròpies i de la direcció amb proactivitat, coordinant les agendes de les persones implicades, gestionant el temps de forma eficient i mantenint la imatge corporativa.

• Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d'acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l'organització, per la qual cosa haurà de negociar les condicions amb les persones intervinents per tal d'aconseguir els resultats definits i la millora de la qualitat del servei.

• Negociar en l'organització de viatges nacionals i internacionals, atenent els terminis fixats i complint les normes internes, de manera que s'aconsegueixi la màxima rendibilitat i eficiència en el seu desenvolupament i la millora de la qualitat del servei.

• Utilitzar el sistema operatiu per desenvolupar les accions a nivell usuari i aprofitar les diferents aplicacions que incorpora.

• Crear i editar textos amb diferents opcions tipogràfiques de fonts, mida i color.

• Dissenyar i manipular fulls de càlcul amb taules i fórmules.

• Dissenyar, crear i mantenir una base de dades.

• Aplicar les tècniques de comunicació amb l'objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.

• Elaborar documents escrits de caràcter professional amb criteris lingüístics, ortogràfics i d'estil.

• Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, així com projectar una imatge favorable de la companyia mitjançant els documents més adequats.

Veure més

Temari del curs

Gestió del temps
L'organització dels recursos humans
Preparació de reunions, entrevistes i actes protocol · laris
Organització de viatges nacionals i internacionals
L'acollida als visitants de l'empresa
Windows
Word
Excel
Access
Powerpoint
La comunicació en una organització
La comunicació interna de l'empresa
La comunicació externa de l'empresa
La comunicació amb l'Administració Pública
Veure més

Requisits

Requisits d'accés - Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada.

Durada

Inici: 4 de març 2020.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Gestió administrativa

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Preu

Quota: 86 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Gestió Administrativa

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Gestió Administrativa