Expert en Gestió Comercial i Màrqueting

Curs
On-line
180 hores
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Una adequada estratègia comercial permetrà a l'empresa augmentar la seva rendibilitat i qualitat de servei. Ser capaç de definir correctament el nostre producte, el nostre client i de quina manera arribarem al client són aspectes fonamentals per establir-la.
Un responsable comercial i de màrqueting ha de tenir una visió àmplia de l'entorn econòmic,
i de l'empresa, aprofundir en el camp de la gestió de les compres i en la planificació de les estratègies de venda, la creació de l'equip, la mesura del rendiment, etc.

Perfil professional
El curs capacita el titulat per desenvolupar les seves tasques dins el departament comercial i de màrqueting o en llocs relacionats, de qualsevol empresa de l'àmbit públic o privat i planificar, executar i fer el seguiment de les polítiques de màrqueting referides al producte, preu, distribució i comunicació, a partir de l'obtenció i elaboració de la informació sobre el mercat i el seu entorn.
Així mateix, dota dels coneixements necessaris per gestionar els plans d'actuació corresponents a compres, logística, venda i comercialització de productes i serveis, alhora que habilita per a la gestió d'un petit establiment comercial.

Temari

• El màrqueting en el marc de l'activitat econòmica
• Màrqueting i empresa
• Polítiques de producte
• Polítiques de preus
• La distribució comercial
• Polítiques de comunicació
• Organització de les compres
• Planificació de les vendes
• Equips de vendes
• Procés de negociació comercial en les operacions de compravenda
• Introducció al comerç internacional

Competències per a les quals et prepara el curs

Avaluar les oportunitats de mercat per al llançament d'un producte, pel que fa a tendències, zones o segments per cobrir i necessitats de clients potencials. Realitzar una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) que ha d'aportar les dades necessàries per definir els objectius de màrqueting estratègic. Desenvolupar i concretar els objectius del màrqueting estratègic en un pla de màrqueting que coordini les accions referides a producte, preu, distribució i comunicació, així com el seu seguiment i control. Definir els objectius de posicionament dins el marc del pla de màrqueting, de manera que aportin diferències competitives del propi producte o servei en relació a la competència i que siguin coherents amb les característiques del públic objectiu. Elaborar briefings per l'execució o la contractació externa de les accions de comunicació previstes en el pla de màrqueting, d'acord amb les característiques de l'empresa, el mercat, el públic objectiu, el màrqueti

Requisits

Requisits d'accés - Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada.

Durada

Inici: 4 de març 2020.

Titulació obtinguda

Diploma d'Extensió Universitària de la UOC a Comercial i Màrqueting

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Preu

entre 1000 € i 2500 €
Quota: 99 euros / mes.
Campus i seus: EducaciOnline
EducaciOnline
Rambla Catalunya 38 3a planta 08006 Barcelona
Cursos més populars
X