EducaciOnline

Programa Superior en Gestió estratègica de les relacions públiques i Planificació i gestió de mitjans publicitaris

EducaciOnline

Curs
On-line
375 Hores
3.150 €

Descripció

ES BUSQUEN EXPERTS EN RRPPAvui dia les Relacions Públiques d'una empresa són un element estratègic del pla de comunicació. Els missatges dirigits als diferents públics d'una companyia-clients, consumidors, proveïdors, empleats o institucions-han de ser perfectament planificats per complir amb els objectius corporatius, estratègics i de comunicació de l'empresa.El curs de Gestió Estratègica de les Relacions Públiques d'EducaciOnline està enfocat a que aprenguis a dominar les diferents disciplines de relacions públiques que les empreses tenen al seu abast per projectar una imatge favorable davant els seus diferents públics.Perfil ProfessionalEl curs capacita per exercir funcions de gestió i de suport a la direcció del departament de

comunicació d'una companyia, institució pública, gabinet o agència professional.

La persona titulada estarà en condicions de participar amb els seus propis coneixements i criteris en la creació d'un programa o actuació de relacions públiques, tant a nivell general com en una acció puntual. Així mateix, també podrà executar i implementar satisfactòriament els fonaments pràctics del programa o acció i procedir a la seva anàlisi posterior i avaluació.Competències• Millorar la comunicació corporativa de l'empresa en la relació amb els públics interns i externs de l'empresa.

• Crear i implementar un Pla de Relacions Públiques, sabent escollir les eines i els missatges que millor s'ajusten als objectius de l'organització.

• Distingir els diferents tipus de grups d'interès, externs i interns, la seva importància, les seves expectatives i les seves necessitats de comunicació per donar-los una resposta satisfactòria en cada cas.

• Saber manejar-se en les diferents situacions i escenaris comunicatius que se li poden presentar a una organització.

VOLS TREBALLAR EN PUBLICITAT?En un mercat cada dia més globalitzat on el consumidor té accés a productes de qualsevol part del món, la publicitat és una eina clau perquè les empreses donin a conèixer els seus productes i serveis i els diferenciïn dels de la seva competència. Però la publicitat ofereix un nombre creixent de mitjans i canals per arribar al consumidor que cal saber gestionar i planificar adequadament.El curs de formació superior en Planificació i gestió de mitjans publicitaris d'EducaciOnline està orientat a que l'alumne aprengui, d'una manera eminentment pràctica, els criteris fonamentals i els coneixements necessaris per desenvolupar un pla publicitari i contractar i controlar l'execució d'una campanya publicitària .Perfil ProfessionalEl curs capacita el titulat per a l'exercici professional a nivell tècnic com a planificador de mitjans dins d'una agència de mitjans, un departament de mitjans d'una agència de publicitat de serveis plens o al departament de comunicació d'un anunciant, i així mateix, com executiu comercial en un mitjà de comunicació.

Per tant, estarà capacitat per a la definició d'una estratègia de mitjans, la planificació, gestió i compra d'espais publicitaris de manera coherent amb la visió global de l'empresa, de la seva organització i la seva relació amb l'entorn de manera adequada al pressupost assignat, controlant el retorn de la inversió.Competències• Comprendre i aplicar els conceptes bàsics de la publicitat i el paper dels agents que formen part: l'anunciant, l'agència de publicitat i el consumidor.

• Participar en la preparació, el procés i l'avaluació d'una planificació de mitjans.

• Analitzar l'activitat publicitària i la informació extreta de les fonts de dades de planificació de mitjans des del punt de vista d'un planificador de mitjans.

• Realitzar una planificació de mitjans tàctica, seleccionant els mitjans i suports més adequats per a una campanya de publicitat.

• Calcular i controlar la inversió d'una campanya publicitària, mitjançant la distribució en el temps i geogràficament, l'ús dels formats creatius més adequats en funció dels mitjans i objectius, i l'establiment de pressupostos per mitjans.

• Controlar les etapes del procés de negociació amb els mitjans i la gestió de les campanyes.

• Comprendre i aplicar els principals paràmetres de mesura de les campanyes i saber valorar l'eficàcia d'aquestes.METODOLOGIAT'oferim un model pedagògic innovador i de qualitat que té com a centre d'interès l'estudiant, facilitar l'estudi i alhora, fer compatible la seva activitat quotidiana amb els objectius de la formació.El Campus virtual, els continguts del material didàctic, i els professors i tutors, són els instruments bàsics del model que qualifica l'estudiant per un mètode d'avaluació contínua. Aquesta avaluació, permet conèixer l'evolució de l'estudiant durant el curs i ajudar durant el procés de formació.Doble titulacióEducaciOnline ha creat ofertes de doble titulació, per als seus cursos de formació superior, que et beneficiaran sempre que vulguis ampliar el teu curriculum amb l'especialització professional de qualitat i titulació universitària.

Es tracta d'ofertes formatives amb el contingut curricular complet de dos cursos de temes relacionats i que, un cop superats, donen accés a dos Diplomes d'Extensió Universitària de la UOC.

Per exemple, és freqüent que l'estudiant interessat en el curs de comptabilitat estigui també interessat en l'àrea de finances.

El programa de doble titulació de comptabilitat i finances dóna resposta a aquests dos interessos i amb unes condicions molt favorables per a l'alumne.

Així doncs, EducaciOnline t'ofereix la possibilitat d'aprofitar aquesta oferta amb unes millors condicions i amb un calendari adaptat per poder abordar aquest programa amb èxit.

Qualsevol Curs de Formació Superior d'EducaciOnline té associat un altre curs relacionat, que complementa i desenvolupa la gran diversitat de competències professionals que exigeix ??el mercat laboral. Això garanteix, juntament amb la titulació final, l'especialització necessària per optar a llocs de treball de categories professionals superiors ..

Recorda ... pots aconseguir dos Diplomes de la UOC en les àrees del teu interès amb unes condicions immillorables.

Veure més

Preu

3.150 €
Quota: 141 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Gestió estratègica de les relacions públiques i Planificació i gestió de mitjans publicitaris

Programa Superior en Gestió estratègica de les relacions públiques i Planificació i gestió de mitjans publicitaris