EducaciOnline

Expert en Seguretat i Salut OSHAS

EducaciOnline

Curs
On-line
210 Hores

Descripció

La millor manera d'afrontar amb èxit les obligacions legals que estableix la llei de Prevenció ed Riscos Laborals és adoptar un sistema de gestió preventiva flexible i adaptat a la mida de l'empresa, activitat, tipus de riscos i cultura empresarial. A nivell tècnic-normatiu l'estàndard OHSAS 18001 és el referent tècnic que millor defineix les especificacions i pautes a aplicar en aquest context. En aquest curs desenvoluparem els coneixements i requisits que els professionals en gestió de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball han d'obtenir per dur a terme amb èxit la implantació i aplicació d'un sistema de gestió preventiu, així com la consecució i manteniment d' la certificació OHSAS 18001 a través d'auditories internes i externes de la mateixa.Perfil professional

El curs capacita el titulat per analitzar, implementar i gestionar un sistema de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball en base a l'estàndard OHSAS 18001:2007.

D'aquesta manera, podrà desenvolupar els processos d'auditories internes i gestionar les auditories externes necessàries per aconseguir la certificació oportuna per part de l'organisme competent.Competències

• Reconèixer les exigències que, en termes de gestió i des del punt de vista legal, han de complir els sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals.

• Analitzar, de manera competent, la naturalesa i les responsabilitats que es deriven de l'incompliment de les normes legals de prevenció de riscos laborals.

• Identificar i determinar els continguts mínims d'un pla de prevenció de riscos laborals.

• Dominar de manera adequada i tècnicament correcta els conceptes tècnics bàsics en prevenció de riscos laborals.

• Implantar un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball basat en l'estàndard OHSAS 18001.

• Entendre el concepte d'auditoria i el seu abast en relació amb els sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i els sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball.

• Comprendre el desenvolupament del procés general d'auditoria, les seves fases, les seves característiques i les diferències entre les diferents classes d'auditories.

• Aplicar una metodologia d'integració de sistemes de gestió de la qualitat, ambientals i de la seguretat i la salut en el treball, i la prevenció de riscos laborals.

• Identificar la gestió per processos com a eina principal per aplicar en la integració dels sistemes de gestió empresarials.

Veure més

Temari del curs

Els sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals
Obligacions i responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals
Requisits per a la implantació d'un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball segons l'estàndard OHSAS 18001:2007
Criteris i metodologia per a la implantació d'un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball segons l'estàndard OHSAS 18001:2007
Conceptes generals de l'auditoria dels sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de la seguretat i la salut en el treball
El procés d'auditoria dels sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de la seguretat i la salut en el treball
Implantació de sistemes de gestió integrats per a la prevenció de riscos laborals, de la seguretat i la salut en el treball, de la qualitat i ambientals
Veure més

Requisits

Requisits d'accés
- Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
- Una capacitat professional adequada.
- Si bé aquest curs no té requisits obligatoris a efectes de la vigent normativa en Prevenció de Riscos Laborals espanyola, la titulació en Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals és recomanable.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Gestió de la seguretat i la salut en el treball (OHSAS 18001)

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Preu

Quota: 99 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Seguretat i Salut OSHAS

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Expert en Seguretat i Salut OSHAS