Expert en Logística

Curs
On-line
285 hores
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Moltes empreses o institucions inclouen dins dels seus processos de producció activitats relacionades amb la logística, com ara l'aprovisionament, l'emmagatzematge de primeres matèries o dels productes finals, la preparació de les comandes, la distribució dels productes, etc.
El responsable de logística d'una empresa també té responsabilitats en l'organització de compres, negociació amb proveïdors, etc., De manera que hauria de tenir una visió àmplia de l'empresa per poder desenvolupar millor la seva missió.

Perfil professional
El curs capacita el titulat per exercir de responsable en les àrees de logística i compres d'una empresa.
Així doncs, el titulat podrà ser responsable del control de la planificació i organització dels processos de compres, logística i vendes, de manera que afavoreixi l'optimització de la cadena logística des de la fàbrica o departament comercial fins al consumidor final, sense perjudicar la qualitat del servei ofert.

Competències
• Col · laborar en l'optimització de la cadena logística definint les fases i operacions que s'han de realitzar d'acord amb els nivells de servei i qualitat establerts per l'organització.
• Organitzar el magatzem d'acord amb els criteris i nivells d'activitat previstos i elaborar al mateix temps el pla d'aprovisionament, el seu seguiment i control.
• Calcular i aplicar indicadors i estàndards de temps per a la millora de la qualitat en el magatzem i en l'optimització de temps i recursos humans i tècnics.
• Analitzar en cadascuna de les fases i operacions de la cadena logística els procediments que s'han d'aplicar pel que fa a la prevenció de riscos laborals i la protecció de la seguretat i la salut.
• Planificar i gestionar les operacions del tràfic / explotació en les empreses que realitzen transport de mercaderies tenint en compte les característiques tècniques i les normatives aplicables requerides.
• Identificar i seleccionar els proveïdors idonis i negociar amb ells, amb les tècniques més adequades, les condicions més avantatjoses en les operacions de compra aplicant les normes, els usos mercantils i la legislació fiscal vigent.
• Controlar el compliment de les condicions pactades amb els proveïdors i verificar que les mercaderies s'ajusten a les comandes realitzades.
• Elaborar i organitzar, en l'operació de compres, el pla d'acció d'acord amb els objectius de l'organització

Temari

Logística integral
La logística del magatzem
Distribució en els punts de venda
Organització de les compres
Procés de negociació comercial en les operacions de compravenda
Introducció al comerç internacional

Requisits

Requisits d'accés - Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Logística i compres

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Preu

entre 1000 € i 2500 €
Quota: 99 euros / mes.
Campus i seus: EducaciOnline
EducaciOnline
Rambla Catalunya 38 3a planta 08006 Barcelona
Cursos més populars
X