EducaciOnline

Programa Superior en Màrqueting i Community management i social màrqueting

EducaciOnline

Curs
On-line
420 Hores
3.490 €

Descripció

Al mercat actual, el màrqueting és un dels pilars fonamentals per a definir estratègies que permetin presentar competitivament els productes o els serveis d'una empresa. Per això, UOC Xtended Studies t'ofereix el curs de Màrqueting i Community Management i Social Marketing, que vol formar professionals capaços de desenvolupar totes les seves capacitats en el sector del màrqueting electrònic.

 

Els bons professionals han de dominar un ampli ventall de tècniques específiques i conceptes, com l'anàlisi DAFO, el cicle de vida del producte, la publicitat, la determinació de preu del producte, la distribució, la xarxa de vendes… I, per descomptat, també han de controlar el mitjà que ha revolucionat la manera d'entendre el màrqueting: internet.

En aquest últim àmbit, el comerç electrònic i el màrqueting de mitjans social ja són peces clau i fonamentals dins dels plans de qualsevol empresa. De fet, les xarxes socials es configuren com un dels canals amb més poder de prescripció.

Comprendre i aplicar els conceptes de la gestió de comunitats des de l'òptica del màrqueting i la seva relació directa amb el comerç electrònic aportarà al professional una visió de conjunt que l'ajudarà a abordar els nous reptes empresarials.
Veure més

Temari del curs

 • Introducció al màrqueting
 • Anàlisi interna
 • Anàlisi externa i investigació de mercat
 • Màrqueting estratègic
 • Política de producte
 • Política de preus
 • Política de distribució
 • Planificació comercial
 • Política de comunicació
 • L'entorn de la investigació comercial
 • El disseny de la investigació comercial
 • Recollida d'informació
 • Anàlisi i interpretació de dades
 • La revolució d'internet
 • El núvol o cloud computing
 • De les 4 P a les 4 C i a les 4 E
 • Evolució del màrqueting en els mitjans digitals
 • Màrqueting a internet i màrqueting electrònic
 • L'escenari del màrqueting electrònic
 • Els beneficis del màrqueting a internet
 • Estratègia electrònica
 • El pla de màrqueting electrònic
 • Etapes en el desenvolupament del pla de màrqueting electrònic
 • Proveïment participatiu (crowdsourcing) i màrqueting a internet
 • Introducció a la publicitat a internet
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Comunicació persuasiva en comunitats virtuals i xarxes socials
 • Cercadors socials
 • SMO (optimització per mitjans socials) i SMM (màrqueting de mitjans socials)
 • Comunitats en 3D i mons virtuals
 • Web 3.0. El web semàntic
 • Creativitat interactiva
 • Els actors de la comunicació persuasiva en mitjans digitals
 • Les principals eines del màrqueting a internet orientat a resultats
 • L'entorn del nostre projecte de promoció. El web 2.0. Objectius d'un web. Perfil de l'internauta
 • Màrqueting en cercadors: SEO i SEM
 • Màrqueting en mitjans socials. Reputació en línia. Gabinet de premsa digital
 • Generació d'enllaços (link building). Màrqueting viral
 • Analítica web. Google Analytics. Aspectes relacionats amb l'origen de les visites i la promoció
 • Màrqueting d'afiliació. Altres opcions de promoció
 • Internet com a mercat: el comerç electrònic
 • Tipus de mercats electrònics
 • Consumidors electrònics
 • Estratègies de màrqueting
 • Creació d'una botiga en línia
 • Infraestructura en els mercats electrònics
 • Gestió de la relació amb els clients (customer relationship management, CRM)
 • Introducció als mitjans socials i a la gestió de comunitats
 • Punt de partida: establiment d'objectius i determinació d'indicadors claus de rendiment (KPI).
 • Etapes de dinamització en xarxes socials
 • El paper de les empreses i les institucions en els mitjans socials
 • Estratègia en mitjans socials
 • Fases d'una estratègia en mitjans socials
 • Definició de monitoratge i reputació en línia
 • Què s'ha de monitorar, com i on
 • Eines de monitoratge de trànsit i influència
 • Perfil del gestor de comunitats
 • Gestió de comunitats i de la reputació de les marques
 • Monitoratge de trànsit i influència
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El curs de Màrqueting i Community Management i Social Marketing capacita el titulat per a l?exercici de funcions tècniques i de direcció de màrqueting amb una especialització d?entorns digitals, tant en l?àmbit d?una pime com d?una organització més gran.

Així, doncs, serà capaç de potar a terme polítiques eficaces de màrqueting en general per a comercialitzar béns i serveis de l?empresa, analitzar la competència i detectar oportunitats de mercat.

A més, podrà idear estratègies de màrqueting i de xarxes socials, que incloguin el disseny, la planificació i la gestió de les diferents operatives, i també els canals i les eines de comunicació, promoció, fidelització, diàleg i venda, mitjançant l?ús de les noves tecnologies i les xarxes socials, alhora que portarà el control de l?estratègia de màrqueting a internet i monitorarà la presència de la marca a les xarxes socials i hi actuarà.


Requisits


 • Un nivell d'estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).

 • Una capacitat professional adequadaIdiomes en què s'imparteix

Espanyol.

Durada

Durada: 17.5 mesos
Inici: Octubre 2017

Objetius


 • Dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus d'empresa i sector.

 • Executar l'anàlisi exhaustiva de l'empresa i l'entorn per analitzar i comprendre la posició competitiva de la companyia.

 • Concebre i desenvolupar línies estratègiques de negoci en el si de l'empresa per a la consecució dels objectius que s'hagi marcat.

 • Desenvolupar i emprendre les accions tàctiques necessàries per gestionar eficaçment una empresa amb orientació als beneficis.

 • Definir el procés i les etapes d'un estudi de mercat i dissenyar un qüestionari que permeti la recollida de dades per tractar-les posteriorment.

 • Analitzar i interpretar les dades estadístiques obtingudes en un estudi de mercat i elaborar un informe amb les conclusions més rellevants de manera que ajudi a la presa de decisions de l'empresa.

 • Planificar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius fins a les eines que s'utilitzaran i la seva implantació.

 • Aplicar les eines que proporciona l'entorn web 2.0 en el desenvolupament d'estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.

 • Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.Titulació obtinguda

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Màrqueting i Community Management i Social Marketing

Preu

3.490 €
Quota: 160 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Màrqueting i Community management i social màrqueting

Programa Superior en Màrqueting i Community management i social màrqueting