EducaciOnline

Programa Superior en Marketing en Internet y e-commerce y Marketing en buscadores, social media y analítica

EducaciOnline

Curs
On-line
360 Hores
3.150 €

Descripció

Al mercat actual, qualsevol empresa que vulgui mantenir la competitivitat ha de comptar amb una estratègia definida respecte a la seva presència a internet, ja que la xarxa, en tots els vessants, és un dels mitjans amb més poder de prescripció.

En aquest sentit, és fonamental comptar amb professionals capaços de moure en tots els àmbits que configuren el màrqueting a internet, tant pel que fa a comerç electrònic, posicionament en cercadors, màrqueting viral i publicitat interactiva, com a les noves possibilitats que estan incorporant les xarxes socials mitjançant l'anomenada gestió de comunitats (community management).

Una visió de conjunt de totes aquestes tècniques i estratègies facilitarà a les empreses abordar amb més garanties d'èxit els nous reptes empresarials.


 

Temari del curs

 • Introducció al màrqueting
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Promoció. Atraure internautes
 • Comerç electrònic
 • Conceptes bàsics de mitjans socials
 • Estratègia en mitjans socials
 • Monitoratge de la marca a la xarxa
 • Treball diari d'un gestor de comunitats (community manager)
 • Analítica web
 • SEM (màrqueting de cercadors)
 • Posicionament web. SEO (optimització natural)
 • SMO (optimització per mitjans socials) i SMM (màrqueting de mitjans socials)

Competències per a les que et prepara el curs

El curs de Community Management i SEO capacita per a exercir funcions de responsabilitat en les àrees de màrqueting i comunicació, amb una especialització tant de màrqueting de mitjans socials (social media marketing) com de màrqueting de cercadors (search engine marketing).

El titulat serà capaç d?idear estratègies de màrqueting i de mitjans socials, dissenyant, planificant i gestionant les diferents operatives, i també els canals i les eines de comunicació, promoció, fidelització, diàleg i venda, mitjançant l?ús de les noves tecnologies i les xarxes socials.

Els seus coneixements li permetran fer anàlisis del lloc web, posicionant-lo en els cercadors, i participar en la realització de campanyes de publicitat en els mitjans digitals, mesurant-ne els resultats i actuant sobre la base d?aquests resultats, portant el control de l?estratègia de màrqueting a internet i monitorant la presència de la marca a les xarxes socials i actuant-hi.

Requisits

Un nivell d'estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).

Una capacitat professional adequada

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol.

Durada

Durada: 12.5 mesos
Inici: Octubre 2017

Objetius

o Planificar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa que inclogui els objectius, les eines que cal utilitzar i la seva implantació.

o Aplicar les eines que proporciona l'entorn web 2.0 en el desenvolupament d'estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.

o Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.

o Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l'execució d'una botiga en línia per a desenvolupar-la posteriorment, des de la captació d'usuaris fins a la venda i la fidelització posterior.

o Comprendre i valorar els aspectes clau del web social i de l'optimització natural (social media optimization) per a idear, planificar i implantar una estratègia de mitjans socials.

o Crear un pla estratègic en mitjans socials d'acord amb uns objectius i dissenyar i aplicar un pla d'acció que aconsegueixi una execució correcta del pla estratègic.

o Monitorar i valorar l'impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les organitzacions.

o Exercir les funcions operatives d'un gestor de comunitats creant i gestionant la comunitat i la reputació d'acord amb els objectius de l'organització i amb les eines més adequades.

Titulació obtinguda

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Community Management i Social Màrqueting de Cercadors, Social Media i Analítica

Preu

3.150 €
Quota: 141 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Marketing en Internet y e-commerce y Marketing en buscadores, social media y analítica

Programa Superior en Marketing en Internet y e-commerce y Marketing en buscadores, social media y analítica