EducaciOnline

Expert en Màrqueting

EducaciOnline

Curs
On-line
240 Hores

Descripció

Saber analitzar la pròpia empresa, els seus productes i serveis, identificar les oportunitats que presenta el mercat, ser capaç de definir les estratègies que ens permetran presentar competitivament nostres productes, etc. són elements clau que un professional del màrqueting ha de desenvolupar.Perfil professional

El curs capacita el titulat per a l'exercici de funcions tècniques, de gestió i direcció de màrqueting en el si d'una empresa o organització.

Té com a objectiu formar professionals capaços de desenvolupar polítiques eficaces de màrqueting per comercialitzar béns i serveis de l'empresa, analitzar la competència i detectar oportunitats de mercat, recolzant-se en la investigació comercial com a eina per obtenir informació.

Permetrà obtenir els coneixements necessaris per tractar i interpretar les dades obtingudes i plasmar-los en informes de valor afegit per a la presa de decisions.Competències

• Dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus d'empresa i sector.

• Realitzar l'anàlisi exhaustiva de l'empresa i l'entorn per analitzar i comprendre la posició competitiva de la companyia.

• Concebre i desenvolupar línies estratègiques de negoci en el si de l'empresa per a la consecució dels objectius marcats per aquesta.

• Desenvolupar i emprendre les accions tàctiques necessàries per gestionar eficaçment una empresa orientada als beneficis.

• Valorar el marc de la investigació comercial a través del coneixement dels tipus d'estudis quantitatius i qualitatius, les tècniques d'investigació i les aplicacions que pot tenir en diversos àmbits.

• Definir el procés i les etapes d'un estudi de mercat i dissenyar un qüestionari que permeti la recollida de dades per al seu posterior tractament.

• Analitzar i interpretar les dades estadístiques obtingudes en un estudi de mercat i elaborar un informe amb les conclusions més rellevants de manera que aquest ajudi a la presa de decisions de l'empresa.

• Aplicar els coneixements teòrics i les eines d'investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.

Veure més

Temari del curs

Introducció al màrqueting
Anàlisi interna
Anàlisi externa i investigació de mercat
Màrqueting estratègic
Política de producte
Política de preus
Política de distribució
Planificació comercial
Política de comunicació
L'entorn de la investigació comercial
El disseny de la investigació comercial
Recollida d'informació
Anàlisi i interpretació de dades
Veure més

Requisits

Requisits d'accés
- Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
- Una capacitat professional adequada.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC en Màrqueting

Promocions

Consulti les nostres ajudes econòmiques.

Preu

Quota: 99 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Màrqueting

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos