EducaciOnline

Programa Superior en Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris i Assistent de Relacions Públiques

EducaciOnline

Curs
On-line
360 Hores
3.150 €

Descripció

VOLS TREBALLAR EN PUBLICITAT?En un mercat cada dia més globalitzat on el consumidor té accés a productes de qualsevol part del món, la publicitat és una eina clau perquè les empreses donin a conèixer els seus productes i serveis i els diferenciïn dels de la seva competència. Però la publicitat ofereix un nombre creixent de mitjans i canals per arribar al consumidor que cal saber gestionar i planificar adequadament.El curs de formació superior en Planificació i gestió de mitjans publicitaris d'EducaciOnline està orientat a que l'alumne aprengui, d'una manera eminentment pràctica, els criteris fonamentals i els coneixements necessaris per desenvolupar un pla publicitari i contractar i controlar l'execució d'una campanya publicitària .Perfil ProfessionalEl curs capacita el titulat per a l'exercici professional a nivell tècnic com a planificador de mitjans dins d'una agència de mitjans, un departament de mitjans d'una agència de publicitat de serveis plens o al departament de comunicació d'un anunciant, i així mateix, com executiu comercial en un mitjà de comunicació.

Per tant, estarà capacitat per a la definició d'una estratègia de mitjans, la planificació, gestió i compra d'espais publicitaris de manera coherent amb la visió global de l'empresa, de la seva organització i la seva relació amb l'entorn de manera adequada al pressupost assignat, controlant el retorn de la inversió.Competències• Comprendre i aplicar els conceptes bàsics de la publicitat i el paper dels agents que formen part: l'anunciant, l'agència de publicitat i el consumidor.

• Participar en la preparació, el procés i l'avaluació d'una planificació de mitjans.

• Analitzar l'activitat publicitària i la informació extreta de les fonts de dades de planificació de mitjans des del punt de vista d'un planificador de mitjans.

• Realitzar una planificació de mitjans tàctica, seleccionant els mitjans i suports més adequats per a una campanya de publicitat.

• Calcular i controlar la inversió d'una campanya publicitària, mitjançant la distribució en el temps i geogràficament, l'ús dels formats creatius més adequats en funció dels mitjans i objectius, i l'establiment de pressupostos per mitjans.

• Controlar les etapes del procés de negociació amb els mitjans i la gestió de les campanyes.

• Comprendre i aplicar els principals paràmetres de mesura de les campanyes i saber valorar l'eficàcia d'aquestes.VOLS TREBALLAR COM ASSISTENT DE RELACIONS PÚBLIQUES?En un món cada vegada més interconnectat, les empreses han d'aprendre a comunicar ia projectar una imatge positiva de la seva organització a tots els nivells. Una adequada comunicació interna influeix positivament en l'eficàcia i eficiència de tota l'organització. I una bona imatge a nivell extern facilita el suport i interacció amb altres empreses, institucions i individus.

El curs d'assistent de relacions públiques d'EducaciOnline està enfocat a que puguis adquirir les habilitats i capacitats necessàries per dirigir la comunicació interna i externa d'una empresa, així com per a organitzar tot tipus d'actes, reunions i activitats que puguin influir positivament en la seva imatge .Perfil ProfessionalEl curs capacita el titulat per organitzar esdeveniments i activitats en representació d'una empresa.

Així mateix, també l'habilita per fomentar la cooperació i qualitat de les relacions internes i

externes mitjançant l'ús de les diferents eines de comunicació, segons els objectius

marcats i les normes internes establertes.

Així doncs, entre les seves funcions es compten les de mantenir relacions institucionals, l'aplicació

dels principis del protocol, la coordinació d'equips i recursos humans necessaris per

les accions de comunicació i l'organització de reunions, viatges i esdeveniments corporatius.Competències• Aplicar les tècniques de comunicació amb l'objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.

• Reconèixer els fluxos de comunicació interna i generar els documents necessaris per a la correcta transmissió.

• Elaborar documents escrits de caràcter professional amb criteris lingüístics, ortogràfics i d'estil.

• Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, així com projectar una imatge favorable de la companyia mitjançant els documents més adequats.

• Dissenyar models d'atenció al públic per una entitat.

• Comprendre i aplicar els principis d'imatge corporativa i els principis del dret consuetudinari.

• Dominar i aplicar la normativa oficial en matèria de protocol i els principis d'educació, cerimonial i etiqueta.

• Planificar esdeveniments públics o privats amb domini dels recursos documentals propis del protocol (cronograma, ordre de l'acte, etc.).

• Organitzar les activitats pròpies i de la direcció amb proactivitat, coordinant les agendes de les persones implicades, gestionant el temps de forma eficient i

mantenint la imatge corporativa.

• Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d'acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l'organització, per la qual cosa s'haurà negociar les condicions amb les persones intervinents per tal d'aconseguir els resultats definits i la millora de la qualitat del servei.

• Negociar en l'organització de viatges nacionals i internacionals, atenent els terminis fixats i complint les normes internes, per aconseguir la màxima rendibilitat i eficiència i la millora de la qualitat del servei.METODOLOGIAT'oferim un model pedagògic innovador i de qualitat que té com a centre d'interès l'estudiant, facilitar l'estudi i alhora, fer compatible la seva activitat quotidiana amb els objectius de la formació.El Campus virtual, els continguts del material didàctic, i els professors i tutors, són els instruments bàsics del model que qualifica l'estudiant per un mètode d'avaluació contínua. Aquesta avaluació, permet conèixer l'evolució de l'estudiant durant el curs i ajudar durant el procés de formació.Doble titulacióEducaciOnline ha creat ofertes de doble titulació, per als seus cursos de formació superior, que et beneficiaran sempre que vulguis ampliar el teu curriculum amb l'especialització professional de qualitat i titulació universitària.

Es tracta d'ofertes formatives amb el contingut curricular complet de dos cursos de temes relacionats i que, un cop superats, donen accés a dos Diplomes d'Extensió Universitària de la UOC.

Per exemple, és freqüent que l'estudiant interessat en el curs de comptabilitat estigui també interessat en l'àrea de finances.

El programa de doble titulació de comptabilitat i finances dóna resposta a aquests dos interessos i amb unes condicions molt favorables per a l'alumne.

Així doncs, EducaciOnline t'ofereix la possibilitat d'aprofitar aquesta oferta amb unes millors condicions i amb un calendari adaptat per poder abordar aquest programa amb èxit.

Qualsevol Curs de Formació Superior d'EducaciOnline té associat un altre curs relacionat, que complementa i desenvolupa la gran diversitat de competències professionals que exigeix ??el mercat laboral. Això garanteix, juntament amb la titulació final, l'especialització necessària per optar a llocs de treball de categories professionals superiors ..

Recorda ... pots aconseguir dos Diplomes de la UOC en les àrees del teu interès amb unes condicions immillorables.

Veure més

Preu

3.150 €
Quota: 141 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris i Assistent de Relacions Públiques

Programa Superior en Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris i Assistent de Relacions Públiques