EducaciOnline

Expert en Producció

EducaciOnline

Curs
On-line
120 Hores
2.395 €

Descripció

La competitivitat de les empreses depèn de la seva capacitat per llançar al mercat productes cada vegada més adequats a les necessitats dels clients i respondre als moviments estratègics dels competidors.

Davant aquesta situació la funció de producció i de gestió de la qualitat ha de convertir-se per l'empresa en una variable competitiva fonamental ja que gestiona els fluxos de materials i informació i programar les activitats tenint en compte les limitacions, sovint variables al llarg del temps , dels recursos disponibles.

Temari del curs

 Introducció a la direcció de la producció
 Disseny del sistema productiu
 Què és la qualitat?
 Satisfer al client
 Gestió de la qualitat
 Planificació de la qualitat
 Control de qualitat
 Millora contínua (Kaizen)
 La gestió de projectes
 Construcció del graf PERT-CPM
 Planificació i control del projecte
 Una altra eina per a la gestió de projectes: diagrama de Gantt
 reunió informativa
 Projecte de millora
 Formació de l'equip de millora
 possibles causes
 Anàlisi de la capacitat del sistema
 possibles solucions
 Solució adoptada i implantació
 Control de la solució adoptada
 final

Requisits

- Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
- Una capacitat professional adequada.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC
en Producció i qualitat aplicada

Perspectives laborals

El curso capacita al titulado para el ejercicio de funciones de responsabilidad en el área de producción y calidad en una empresa o institución.
Tiene como objetivo formar profesionales capaces de, en un primer nivel, tomar decisiones de carácter estratégico y táctico en el ámbito propio de la actividad, así como, en un segundo nivel, de organizar, planificar y supervisar la producción, a partir de la documentación técnica del proceso, con criterios de mejora continua de la calidad y satisfacción del cliente. Desarrollarán la función con una visión global de la empresa, de su organización y de su relación con su entorno.

Promocions

Consulta les nostres ajudes econòmiques.

Preu

2.395 €
Quota: 99 euros / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Producció

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos