FP Grau Superior

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

En CEV s'imparteixen els Graus Superiors en la branca de comunicació audiovisual.
Els alumnes que opten per aquests programes acadèmics obtenen un TÍTOL OFICIAL DE TÈCNIC SUPERIOR o GRAU SUPERIOR, expedit per la Conselleria d'Educació de la Comunitat de Madrid i Ministeri d'Educació i Ciència espanyol, aquesta titulació té validesa acadèmica en tota la Unió Europea.


Requisits per accedir als graus superiors

Per accedir al Grau Superior cal acreditar el Batxillerat Logse, Batxillerat experimental, COU., Ser tècnic especialista (FP II), tècnic superior o haver cursat i finalitzat Estudis Universitaris.

Els alumnes amb estudis realitzats en altres països, hauran de tramitar l'homologació corresponent amb el sistema educatiu espanyol.

Els qui no reuneixin aquests requisits podran accedir a la Titulació de Tècnic Superior mitjançant la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, que es prepara en la pròpia escola per a les quatre especialitats de comunicació audiovisual (Realització d'Audiovisuals i Espectacles, Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles, Imatge i So) i per Assessoria d'Imatge Personal. Existeix un pla d'estudis a grau superior específic i adaptat per a alumnes amb aquestes característiques.

Els Cicles de Formatius de Grau Superior tenen una durada de 2000 hores lectives en el cas dels quatre de la família professional de Comunicació, Imatge i So, que es cursen en dos anys acadèmics, de les quals 380 hores del segon cicle es desenvolupen dins de les empreses al mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) i 1700 hores en el de Assessoria d'Imatge Personal que correspon a un any acadèmic per als mòduls professionals i un segon any de FCT.

L'empresa per a la realització de la FCT serà elegida per l'alumne orientat pels seus professors i el número d'ordre per a aquesta elecció estarà determinat pel seu expedient acadèmic personal.

Temari

Graus Superiors a l'Àrea de Vídeo i Televisió:

TÈCNIC SUPERIOR EN REALITZACIÓ DE PROJECTES AUDIOVISUALS I ESPECTACLES Aquest cicle formatiu prepara per realitzar i dirigir produccions audiovisuals, cinematogràfiques, televisives i multimèdia. Aborda la planificació i coordinació de tot tipus d'espectacles. S'aprèn a rodar, editar, post-produir pel · lícules i programes. Graus Superiors a l'Àrea de So:

TÈCNIC SUPERIOR EN SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES Forma operadors per captar, barrejar i post-produir so en produccions musicals, audiovisuals, cinematogràfiques i radiofòniques. Aborda la sonorització de concerts, el so per a cinema i audiovisuals, programes de TV, espectacles, produccions fonogràfiques i la gestió d'empreses de so. Graus Superiors a l'Àrea d'Audiovisuals i Espectacles:

TÈCNIC SUPERIOR EN PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES Forma professionals capaços de planificar, organitzar i gestionar els recursos econòmics, tècnics i humans supervisant tots els treballs necessaris per a la producció cinematogràfica, de programes de televisió, ràdio, teatre i tot tipus d'espectacles. Graus Superiors a l'Àrea d'Imatge:

TÈCNIC SUPERIOR EN IL · LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D'IMATGE Forma experts en la captació, tractament d'imatges fixes i en moviment. Aborda la il · luminació de rodatges i espais escènics, l'operació i maneig de càmeres de cinema, vídeo, fotografia, la gestió de la qualitat del processat final, el muntatge i la postproducció del material. Graus Superiors a l'Àrea de Imatge Personal:

TÈCNIC SUPERIOR D'ASSESSORIA D'IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA Forma assessors d'imatge per a exercir en empreses d'estilisme, protocol, showrooms i serveis de perruqueria, maquillatge i vestuari per a productores audiovisuals, cinema, fotografia, televisió, publicitat i moda. TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIONS 3D JOCS I ENTORNS INTERACTIUS Aborda les tecnologies més avançades de l'Animació 3D, els videojocs i els efectes visuals, programes informàtics (Maya, After Effects, Photoshop, etc.) I tècniques (captura de moviment, animació de personatges, simulacions dinàmiques, il · luminació fotorealista, etc.)
FP Grau Superior
CEV Escuela Superior de Comunicación Imagen y Sonido
Campus i seus: CEV Escuela Superior de Comunicación Imagen y Sonido
CEV Escuela Superior de Comunicación Imagen y Sonido
CALLE DE GAZTAMBIDE, 65 28015 Madrid
Cursos més populars
X