Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Grau superior en Educació infantil

Cicle formatiu de grau superior
On-line | Semi-presencial
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

MasterD, amb el Curs de Tècnic Superior en Educació Infantil, permet avançar en la teva formació i d'aquesta manera obtenir el títol oficial de FP Grau Superior d'Educació Infantil a través de les proves lliures convocades.
El Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil, segons l'Ordre ESD / 4066/2008, de 3 de novembre, té una càrrega lectiva de 2.000 hores. La part teòrica que vas a preparar per a la superació de les proves lliures té una càrrega lectiva de 1.430 hores, que quedaran recollides en el diploma.
L'FP de Tècnic Superior en Educació Infantil es troba entre les 10 més demandades a nivell presencial i ocupa el tercer lloc entre les FP de grau superior.

Temari

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu de grau superior en educació infantil són:
Mòdul 1. Didàctica de l'educació infantil (Editorial ALTAMAR).
Mòdul 2. Autonomia personal i salut infantil (Editorial ALTAMAR).
Mòdul 3. El joc infantil i la seva metodologia (Editorial ALTAMAR).
Mòdul 4. Expressió i comunicació (Editorial ALTAMAR).
Mòdul 5. Desenvolupament cognitiu i motor (Editorial ALTAMAR).
Mòdul 6. Desenvolupament socioafectiu (Editorial ALTAMAR).
Mòdul 7. Habilitats socials (Editorial ALTAMAR).
Mòdul 8. Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social (Editorial ALTAMAR).
Mòdul 9. Primers auxilis (text propi).
Mòdul 10. Formació i orientació laboral (text propi).
Mòdul 11. Empresa i iniciativa emprenedora (text propi).
Mòdul 12. Anglès (complement mutimèdia al Campus Virtual).
Hi ha comunitats que sol·liciten mòdul d'anglès, de manera que posem a la teva disposició diversos cursos multimèdia per preparar aquestes proves.

Metodologia

MasterD facilita una sèrie d'eines que ajuden a millorar el desenvolupament de l'estudi. Un campus virtual, atenció personalitzada o professors experts són alguns dels aspectes que fan d'aquest curs un dels més competitius. A més, una vegada que acabis el curs, podràs fer pràctiques professionals en algunes de les empreses més importants del sector.

Titulació obtinguda

MasterD et prepara per superar les proves lliures que cada any es convoquen en el teu CCAA. Obtindràs el títol oficial de FP a Grau Superior de Tècnic en Educació Infantil.

Pràctiques

Comptem amb acords per a pràctiques i inserció laboral en centres d'educació infantil de tot Espanya.

Perspectives laborals

A diferència de l'auxiliar en educació infantil, amb el títol de Tècnic superior en Educació Infantil si es poden exercir funcions educatives. La retribució per a aquest tipus d'ocupació està al voltant dels 1.200 euros per jornades completes (40 hores setmanals). Aquests són algun dels llocs que podràs ocupar: Educador de primer cicle d'educació infantil. Educador en institucions i en programes específics amb menors (menors de 6 anys) en situació d'exclusió social. Educador en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil amb menors de 6 anys: ludoteques, biblioteques, centres educatius i de lleure i altres

Borsa de treball

Borsa exclusiva d'ocupació disponible.
Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Grau superior en Educació infantil
MASTERD Profesionales
Campus i seus: MASTERD Profesionales
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Cursos més populars
X