Implika Barcelona

Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Administració finances

Implika Barcelona

Cicle formatiu de grau superior
Presencial

Descripció

Vols exercir una professió amb futur i tens interès per l'àmbit empresarial? Gràcies a l'acord de col·laboració amb ILERNA Online el títol oficial de FP de Tècnic Superior en Administració i Finances et capacitarà per exercir les tasques administratives d'organització, supervisió, tramitació i assessorament en matèria comptable i fiscal, comercial i laboral en grans, mitjanes i petites empreses, amb una visió integradora de totes les àrees.

Sense necessitat de la realització de proves lliures ni comptar amb una nota mínima per accedir al cicle formatiu.

Podràs portar un ritme d'estudi adaptat a les teves necessitats decidint en cada semestre de quina crèdits vols matricular i examinar-te.

Veure més

Temari del curs

1r semestre
• Gestió de la documentació jurídica i empresarial
• Organització de la documentació jurídica i empresarial
• Contractació empresarial
• Tramitació davant les Administracions Públiques
• Procés integral de l'activitat comercial (Bloc A)
• Patrimoni i metodologia comptable
• Registre comptable i comptes anuals
• Recursos humans i responsabilitat social corporativa
• Processos administratius de recursos humans
• Reclutament i desenvolupament professional
• Anglès

2n semestre
• Comunicació i atenció al client
• Processos de comunicació oral a l'empresa i atenció al client
• Processos de comunicació escrita a l'empresa i atenció al client
• Gestió documental, arxiu i registre
• Procés integral de l'activitat comercial (Bloc B)
• Fiscalitat empresarial
• Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria
• Ofimàtica i procés de la informació
• Tecnologia i comunicació digitals, i processament de dades
• Tractament avançat, arxiu i presentació de la informació escrita
• Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d'aplicacions
• Gestió de recursos humans
• Procés de contractació
• Retribucions, nòmines i obligacions oficials

3er Semestre
• Gestió financera
• Anàlisi i previsió financeres
• Productes del mercat financer i d'assegurances
• Fonts de finalització i selecció d'inversions
• Comptabilitat i fiscalitat
• Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria
• Comptabilitat de costos
• Anàlisi econòmica, patrimonial i financer
• Formació i Orientació Laboral
• Incorporació a la feina
• Prevenció de riscos laborals

4t Semestre
• Gestió logística i comercial
• Planificació de l'aprovisionament
• Selecció i control de proveïdors
• Operativa i control de la cadena logística
• Simulació empresarial
• Projecte d'Administració i Finances
• Formació en Centres de Treball
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Elaborar i tramitar documents a partir d'ordres rebudes, informació obtinguda i / o necessitats detectades. Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial. Realitzar la gestió comptable i fiscal de l'empresa. Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l'estudi de viabilitat de projectes d'inversió.

Requisits

Ja que vas a obtenir una Formació Professional de Grau Superior, necessites complir els requisits d'accés a un cicle de grau superior:

Tenir el títol de graduat en Batxiller.

Tenir el títol de tècnic / a o de tècnic / a auxiliar.

Haver superat COU.

Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Haver superat la prova d'accés a universitat per a majors de 25 anys.

Haver superat la prova d'accés a Grau Superior.

Veure més

Titulació obtinguda

Un cop superats tots els crèdits del cicle l'alumne rebrà el títol oficial de Tècnic Superior en Administració i Finances, expedit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport a través de ILERNA Online.

Perspectives laborals

Administratiu d'oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d'assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l'Administració pública. Administratiu d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments.

Avantatges del curs

Per què Implika? Agència de Col·locació autoritzada pel SEPE. Assessorament personalitzat i orientat a l'ocupació. Programes actualitzats i alineats amb la realitat del món laboral. 7 de cada 10 dels nostres alumnes troben feina en els 6 primers mesos. Premi Nacional El Suplement 2017 en la categoria de Formació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Administració finances

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Administració finances