CEF Barcelona

Curs Monogràfic sobre Anàlisi de Riscos

CEF Barcelona

Curs
Distància
consultar preu

Descripció

L'objectiu del Curs és el d'adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a l'anàlisi dels riscos crediticis sorgits en l'activitat diària de les empreses. Aquesta activitat pot venir tant de la relació entre empreses com de la relació de l'empresa amb particulars, sent indiferent el sector d'activitat de l'empresa o entitat que realitzi l'anàlisi.Per a això es proposa un detallat estudi dels diferents tipus d'informació a analitzar, així com criteris d'anàlisi per a la presa de decisions.Els alumnes sense una extensa formació comptable podran realitzar el curs, ja que es dóna un repàs als temes comptables més importants que influeixen en la gestió del risc.

Totes les explicacions estan enfocades dins de la deontologia i ètica professional exigible a un analista de situacions de risc.

reconeixementLa superació del Curs condueix a l'obtenció d'un títol propi universitari de la Universitat a Distància de Madrid, UDIMA.Formació continuada per auditors: Aquest títol és vàlid com a formació continuada per auditors de comptes (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Llei d'auditoria de comptes, i d'acord amb la Resolució de l'ICAC de 29 d'octubre de 2012).Veure més

Temari del curs

Programa (4 crèdits)

     Els Riscos Financers. Concepte de Risc i Anàlisi del mateix.
     Anàlisi dels clients particulars per part de les entitats financeres.
     Anàlisi de l'empresa per part de les entitats financeres.
     Seguiment del risc per part de les entitats financeres.
     Procediments judicials i concursals de les operacions de crèdit.
     Balanç de situació.
     Compte de resultats.
     Anàlisi Econòmica de empresa.
     Avaluació del sistema d'anàlisi de projectes d'inversió.
Veure més

Destinataris

El Curs d'Anàlisi i Gestió de Riscos en Operacions Financeres va dirigit a professionals del sector financer que busquen en ell la resposta a les dificultats que els sorgeixen en l'exercici diari de la seva professió, directors administratius i financers, controllers, així com a titulats o estudiants d'últims cursos de Dret, Ciències Econòmiques i Empresarials o Administració i Direcció d'Empreses, que desitgin iniciar-se en la pràctica de la gestió del risc.


Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Monogràfic sobre Anàlisi de Riscos

Curs Monogràfic sobre Anàlisi de Riscos