La Salle - URL

Curs de Gestió Avançada de Projectes

La Salle - URL

Curs
Presencial
5 Crèdits
  • Barcelona
850 €

Descripció

En el curs de Gestió de Projectes es mostren els principis bàsics i la metodologia de gestió de projectes a partir de l'enfocament del Project Management Institute (PMI). Es defineix el marc de treball a utilitzar, basat en grups de procés i les àrees de coneixement comuns a qualsevol projecte, i s'identifiquen els principals lliurables.

En aquest curs de Direcció integrada de Projectes s'aconsegueix que els participants aprofundeixin en els processos de gestió i apliquin les tècniques adequades en cada cas per mantenir el projecte sota control i per a realitzar una comunicació més eficaç amb l'equip i l'entorn del projecte. Es tracten eines de control del calendari, dels costos, dels canvis, etc.

Veure més

Temari del curs

1- El Marc de la gestió de projectes
• Enfocament PMI
• Programes i portafoli de projectes
• Factors clau d'èxit
2- Pla de Riscos
• Identificació dels riscos
• Mesures preventives
• Pla de contingència
• Workshop: taller de riscos
3- Control de costos i terminis: el Earned Value Method
• Indicadors de progrés
• Anàlisi de desviacions
• Anàlisi de tendències
• Aplicació de mesures correctives
4- El calendari amb MS-Project
• Funcions avançades
• Informes de seguiment
• Control de canvis
5- La cadena crítica
• Ús de les reserves
• Identificació de retards
• Tècniques de compressió del cronograma
6- Gestió de la qualitat
• Principals models
• Pla de qualitat
• Assegurament de la qualitat
7- Gestió de les compres
• Criteris de selecció de proveïdors
• Licitacions públiques i privades
• Administració de contractes
• Tancament de contractes
8- Gestió dels canvis
• Procediment de gestió de canvis
• Control de l'Abast
• Workshop: la torre de control
Veure més

Destinataris

S'adreça a persones que ja estiguin introduïdes en la direcció de projectes que vulguin aprofundir en els processos de gestió i aconseguir tècniques avançades de control i supervisió de projectes per fer una direcció de projectes eficient, eficaç i integrada.

Metodologia

La metodologia de treball combina de manera equilibrada els continguts teòrics amb el desenvolupament de casos pràctics que permeten posar en pràctica els conceptes adquirits i les eines explicades.

Horari/Torn

Dissabtes de 9 a 14h .

Durada

Data d'inici: 25/11/2017.
Durada: 24 hores.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objetius

En el curs de Direcció Integrada de Projectes dels participants seran capaços de:

Aprofundir en el marc de la gestió de Projectes segons el PMI.

Aprendre tècniques avançades de control i supervisió de projectes que cobreixen, riscos, costos, terminis, qualitat, compres, canvis i la cadena crítica.

Comunicar-se eficaçment amb l'equip.

Preu

850 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Gestió Avançada de Projectes

També et recomanem aquests cursos

Curs de Gestió Avançada de Projectes