Rambla Instituto

Gestió i direcció de recursos humans

Rambla Instituto

Curs
Presencial
 • Barcelona
1.290 €

Descripció

Curs de Gestió i direcció de recursos humans.

Temari del curs

ADGD0208 Gestió Integrada de Recursos Humans
Tema1. MF0237_3 Gestió administrativa de les relacions laborals
 • Contractació laboral UF0341.
 • Legislació bàsica d'aplicació en la relació laboral.
 • Contractació de recursos humans.
 • Modificació, suspensió i extinció de les condicions de treball.
 • Manteniment, control i actualització del fitxer personal.
 • Càlcul de prestacions de la seguretat social UF0342.
 • Acció protectora de la seguretat social.
 • Retribucions salarials, cotització i recaptació UF0343.
 • Retribució salarial.
 • Cotitzacions al Règim General de la Seguretat Social.
 • L'impost sobre la renda de les persones físiques (I.R.P.F).
 • Aplicacions informàtiques d'administració UF0344.
 • Aplicacions informàtiques d'administració de recursos humans.
 • Taules del sistema.
 • Càrrega de dades relatives a l'empresa.
 • Gestió d'incidències del període de liquidació de salaris.
 • Documents.
 • Gestió de Recursos Humans.
 • Seguretat, control d'accés i utilitats.

Tema2. MF0238 Gestió dels recursos humans

UF0345 Suport administratiu
 • Organització i recursos humans.
 • Reclutación i selecció de personal.
 • La formació de Recursos humans.
 • Avaluació de l'acompliment del lloc.

UF0346 Comunicació efectiva i treball en equip
 • Habilitats personals i socials
 • La comunicació en el empresa
 • Lideratge i treball en equip
 • Motivació en l'empresa
 • Tècniques d'evitació i resolució de conflictes
 • L'orientació al canvi.

UF0044 Funció del comandament intermedi en prevenció de riscos laborals
 • Fonaments bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
 • El paper del comandament intermedi en prevenció de riscos laborals.
 • Tècniques bàsiques de prevenció de riscos laborals per a comandaments intermedis.
 • Tipus de risc i mesures preventives.
 • Primers auxilis.

Els temaris estan desenvolupats per professionals experts en pedagogia, qualificats en cada matèria i adaptats al certificat de professionalitat.
Veure més

Metodologia

La nostra formació es compon d'una part teòrica i una altra pràctica en prestigioses empreses de cada sector perquè puguis introduir-te al món laboral.

Perspectives laborals

Un cop finalitzada aquesta formació podràs treballar com a directiu o tècnic de RR.HH en qualsevol empresa o organització privada o pública.
Consultor o tècnic en recursos humans, (selecció, formació, administració de personal, comunicació, coordinador d'Àrea Laboral).

Preu

1.290 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Gestió i direcció de recursos humans

Gestió i direcció de recursos humans