Rambla Instituto

Gestió d'estoc i control de magatzem

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.080 €

Descripció

Aquesta formació et capacita per treballar com a tècnic en gestió d'estocs i magatzem, cap de magatzem, cap de recepció i expedició de mercaderies i tècnic en logística de magatzems.

Temari del curs

Tema 1. Gestió de magatzem
Magatzem:
1. El magatzem
2. Activitats d'emmagatzematge
3. Planificació dels emmagatzematges

Logística:
1. L'origen
2. Definició
3. Serveis logístics a l'empresa
4. Tipus de logístiques
5. Just in time
6. Classificació de magatzems en funció de la cadena logística
7. Operacions al magatzem
8. Els estocs
9. Procediments d'emmagatzematge

Classes de magatzems:
1. Segons la mercaderia emmagatzemada
2. Segons el sistema logístic
3. Segons el seu règim jurídic
4. Segons la seva estructura
5. Segons el grau d'automatització

Disseny del magatzem:
1. La ubicació
2. Les zones internes
3. El LAY-OUT

Tema 2. Gestió de Stock

Costos d'inventari:
1. Introducció
2. Costos d'emmagatzematge
3. Costos de llançament de la comanda
4. Costos d'adquisició
5. Costos de ruptura d'estoc

Planificació de reaprovisionament:
1. Introducció
2. Model de gestió: "JUST IN TIME"
3. Models de gestió d'inventaris
4. Nivell de servei i estoc de seguretat
5. Mida òptim de comandes
6. Reaprovisionament continu: el punt de comandes
7. Reaprovisionament periòdic

Control d'inventaris:
1. Introducció
2. Mesura dels estocs
3. Classificació dels materials
4. Recompte d'estocs

Gestió integrada d'inventaris:
1. Introducció
2. Reaprovisionament amb demanda programada
3. Tècniques de DRP: mètodes de Brown i Martin
4. Aplicació de les tècniques DPR

Simulació dinàmica d'estratègies de reaprovisionament:
1. Introducció
2. Simulació dinàmica de sistemes
3. Característiques dels processos reals
4. Elements d'un sistema dinàmic
5. Simbologia
6. Programari de simulació de dinàmica de sistemes
7. Aplicació de les tècniques de simulació

Seguretat i prevenció:
1. Introducció
2. Mercaderies perilloses
3. Principals modificacions de l'ADR 2009

Material complementari (CD).
Tema 1. Seguretat i prevenció en logística / Gestió d'estoc i control magatzem
1. Tipus i Dissenys de Magatzem
2. Mètodes d'Emmagatzematge
3. Anàlisi d'Estocs
4. Preparació de Comandes
5. Expedició de Comandes

Tema 2. Ampliació gestió d'estoc i control:
1. Control del Stock
2. Gestió Magatzem
Veure més

Metodologia

La nostra formació es compon d'una part teòrica i una altra pràctica en prestigioses empreses de cada sector perquè puguis introduir-te al món laboral.

Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Gestió d'estoc i control de magatzem

Gestió d'estoc i control de magatzem