Descripció

El curs et proporcionarà els coneixements necessaris per dominar correctament la comptabilitat i t'ajudarà a exercir funcions de responsabilitat en un departament de comptabilitat, i poder portar qualsevol comptabilitat a nivell d'autònom, o empresa. El temari del curs permetrà a l'alumne que es mogui amb seguretat en l'àrea comptable de l'empresa i aconseguir el coneixement i posterior aplicació de PGC que pretén harmonitzar la informació comptable amb l'actual legislació mercantil i amb els principis que regeixen en la CEE.També per a persones integrades en departaments de comptabilitat, costos i finances que desitgin adquirir o actualitzar coneixements en aquestes àrees i conèixer en profunditat les tècniques d'anàlisi de balanços per poder diagnosticar la situació economicofinancera de l'empresa. I finalment, a persones que desenvolupin la seva tasca en altres àrees de l'empresa però que tinguin la responsabilitat de prendre decisions amb l'ús d'informació financera.


Veure més

Temari del curs

Comptabilitat
 • Conceptes generals. El patrimoni.
 • El balanç de situació.
 • Els comptes i les obligacions registrals.
 • Llibres de comptabilitat, principis comptables i planificació.
 • L'immobilitzat o actiu no corrent.
 • Provisions, Deterioraments de valor i periodificacions.
 • Existències. Criteris de valoració.
 • Els comptes de resultats.
 • L'aplicació de resultats.
 • Desenvolupament d'un exercici comptable.
PGC
 • Introducció
 • Marc conceptual de la comptabilitat
 • Normes de registre i valoració
 • Els comptes anul·lis
 • Quadre de comptes, definicions i relacions comptables
Comptabilitat de societats
 • Conceptes i classes d'empresa.
 • Les societats mercantils.
 • Operativa comptable: a la constitució de societats, la constitució de societats, comptable d'augments de capital, reduccions de capital.
Anàlisi de balanç
 • Introducció a l'anàlisi dels estats comptables.
 • L'anàlisi patrimonial, financer, econòmic.
 • Fons de maniobra, Circulant i Quadre de Finançament.
 • Anàlisi integral d'una empresa.
Comptabilitat analítica i control pressupostari
 • Fonaments de la comptabilitat analítica.
 • El mètode de costos complets (Full-costing).
 • El model Direct-Costing.
 • El model ABC.
 • Els costos estàndards.
 • La planificació empresarial. Els pressupostos.
 • Estats financers previsionals i gestió pressupostària.
Gestió financera
 • Introducció i conceptes financers bàsics.
 • Autofinançament o finançament intern.
 • Finançament extern.
 • El pressupost de tresoreria.
 • Gestió de cobraments i pagaments.
 • Gestió d'excedents de tresoreria.
 • Anàlisi de projectes d'inversió.
Veure més

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs rebràs el diploma d'Estudis d'Empresa de GESTIÓ FINANCERA DE LA PIME

Perspectives laborals

Un cop finalitzat el curs de Gestió Financera de la PIME amb els coneixements adquirits, l'alumne tindrà la capacitat suficient per optar a una millora de la seva situació laboral, si ja té un lloc de treball, o per tenir accés al mercat de treball si no el té.
Per treballar en gestories i assessories.
Ser responsable de les qüestions comptables i financeres en una empresa o institució.
Com alumne de ESTUDIS D'EMPRESA, accediràs a la nostra Borsa de Treball, a la qual acudeixen moltes empreses que necessiten personal amb una excel·lent preparació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Gestió financera de la PYME

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Gestió financera de la PYME