Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Gestió de la Immigració

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Màster
Presencial
1 Anys
  • Barcelona
3.079,8 €

Descripció

El màster en Gestió de la Immigració va dirigit a aquelles persones interessades en la gestió de la migració i la diversitat que vulguin consolidar uns estudis universitaris de qualitat, amb unes bases sòlides de coneixement teòric i aplicat, i amb unes eines útils per especialitzar-se en l'àmbit de la recerca acadèmica, estudis de cas i comparatius, amb aplicació de tècniques quantitatives i qualitatives.

Temari del curs

El màster té tres mòduls obligatoris comuns: Teoria i Metodologia, Dret i Economia, i Política i Societat. Tots els estudiants han de cursar aquests tres mòduls de 10 crèdits ECTS cadascun, un mòdul d'assignatures optatives de 9 crèdits ECTS (s'ofereixen onze assignatures de 3 crèdits ECTS cadascuna, i l'alumne n'ha de triar tres), un seminari de recerca de 12 crèdits ECTS, i escriure un treball final de recerca de 9 crèdits ECTS.
 
Continguts
 
Mòdul 1. Teoria i Metodologia (10 crèdits ECTS)
 
Fonaments de les Polítiques d'Immigració (5 crèdits ECTS)
Fonts i Eines per a l'Anàlisi de les Migracions (5 crèdits ECTS)
Mòdul 2. Dret i Economia (10 crèdits ECTS)
 
Marc Jurídic de les Migracions (5 crèdits ECTS)
Economia de les Migracions (5 crèdits ECTS)
Mòdul 3. Política i Societat (10 crèdits ECTS)
 
Política Comparada de les Migracions (5 crèdits ECTS)
Estat del Benestar i Polítiques Públiques (5 crèdits ECTS)
Mòdul 4. Optatives (9 crèdits ECTS)
 
Metodologia de Recerca Qualitativa (3 crèdits ECTS)
Eines per a la Investigació (3 crèdits ECTS)
Administració de la Immigració (3 crèdits ECTS)
Xarxa d'Agents Influents (3 crèdits ECTS)
Els Reptes de la Interculturalitat (3 crèdits ECTS)
Educació i Immigració (3 crèdits ECTS)
La Dimensió Exterior de les Polítiques d'Immigració (3 crèdits ECTS)
Dret d'Asil i dels Refugiats (3 crèdits ECTS)
Anàlisi del Discurs, Racisme i Immigració (3 crèdits ECTS)
Comunicació Mediàtica i Immigració (3 crèdits ECTS)
Gestió del Pluralisme Religiós (3 crèdits ECTS)
Mòdul 5. Seminaris de Recerca (12 crèdits ECTS)
 
Aquests seminaris ajudaran l'estudiant a adquirir les eines metodològiques necessàries per dissenyar, planificar i desenvolupar una recerca, promovent el diàleg i l'intercanvi d'idees i recursos entre estudiants i experts. L'objectiu és també facilitar el contacte amb investigadors de centres de recerca i institucions, organismes públics i socials que produeixen coneixement, dades i informació. Aquests intercanvis proveiran l'estudiant d'un bon coneixement dels temes actuals en l'agenda social i política de les migracions i els estudis sobre diversitat. A més, coneixeran les xarxes de recerca i les possibilitats reals de treballar com a experts en aquest àmbit.
 
 
Mòdul 6. Treball de Fi de Màster (9 crèdits ECTS)
 
L'estudiant ha d'escriure un treball de fi de màster individual basat en una recerca original duta a terme sota la supervisió d'un tutor acadèmic. Ha de ser socialment i políticament rellevant, ha de tenir en compte els principals debats acadèmics actuals i ha de significar una contribució original. Pot tractar-se d'un estudi conceptual sobre l'estat de la qüestió d'una àrea d'interès per a l'estudiant o bé d'un estudi teòric o empíric sobre un debat rellevant de l'actual agenda política i social.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Els estudiants reben fonamentalment tres tipus d'eines: teòriques, instrumentals i pràctiques. També s'organitzaran debats, seminaris, tallers i taules rodones per fomentar l'argumentació i socialitzar aspectes rellevants per a la presa de decisions i dissenyar investigacions que contribueixin al debat acadèmic.

Destinataris


El curs s'adreça fonamentalment a:


 


Universitaris que vulguin aprendre a fer recerca sobre migracions i diversitat.


Joves professionals i graduats que vulguin especialitzar-se en la gestió de la immigració.


Tècnics experts, responsables polítics i gestors públics de les diferents administracions.


Agents socials i membres d'organitzacions implicades en la gestió de la immigració.


 


Idiomes en què s'imparteix

Català, espanyol i anglès

Horari/Torn

De setembre a juny

Places

30

Durada

1 any acadèmic (60 crèdits ECTS)

Lloc on s'imparteix el curs

Campus de la Ciutadella

Objetius

L'objectiu últim del màster és formar investigadors en l'àmbit de la immigració i la diversitat, sobre la base dels principis rectors del programa: fonament acadèmic, rigor científic i aplicació pràctica.

Titulació obtinguda

Màster en Gestió de la Immigració

Perspectives laborals

Tècnic expert en gestió de la immigració (tots els nivells de l'administració).
Responsable de programes d'immigració per a entitats socials sense ànim de lucre.
Expert en immigració per a entitats polítiques, econòmiques i culturals.
Especialista en immigració per a fundacions, consultories i institucions d'estudi i de recerca.
Investigador acadèmic en immigració.

Preu

3.079,8 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Gestió de la Immigració

També et recomanem aquests cursos

Gestió de la Immigració