Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Competències Professionals  
Aquest professional serà capaç de:  

Organitzar i gestionar una empresa agrària.  
Programar i controlar l'aprofitament dels recursos forestals.  
Programar i controlar les operacions de restauració, manteniment, defensa i ordenació dels recursos forestals.  
Programar i controlar els treballs d'instal lació i manteniment de parcs i jardins, revegetació del medi natural i restauració del paisatge.  
Organitzar i controlar el manteniment, reparació i funcionament de les instal.lacions, maquinària i equips d'una empresa agrària.  
Programar i controlar les activitats d'ús públic i conservació del medi natural.  
Programar i organitzar els processos de reproducció, propagació i producció de plantes en viver.  
Llocs de Treball que pot exercir  

Encarregat d'explotacions forestals.  
Encarregat de màquines i equips agrícoles.  
Gestor cinegètic.  
Viverista.  
Cap de taller rural.  
Silvicultor.  
Agent de medi ambient.  
Encarregat de control del medi natural.  
Guia de la natura.  
Col.laborador de centres d'interpretació de la natura.  
Encarregat de piscifactories.  
Responsable d'obra de jardineria a peu d'obra.  
Encarregat de prevenció i extinció d'incendis forestals.  
Col.laborador en gabinets d'educació ambiental.  
Col.laborador en laboratoris d'investigació i control.  
Accés a Estudis Posteriors  
Diplomat en Ciències Empresarials.  
Enginyer Tècnic Agrícola (totes les especialitats).  
Enginyer Tècnic Forestal (totes les especialitats).  
Enginyer Tècnic Industrial (totes les espècies).  
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques (totes les especialitats).  
Enginyer Tècnic en Topografia.  
Llicenciat en Biotecnologia.  
Llicenciat en Ciències Ambientals.  


Temari

Organització i gestió d'una empresa agrària.  
Gestió dels aprofitaments forestals.  
Mecanització i instal.lacions en una empresa agrària.  
Gestió i organització de la producció de plantes.  
Gestió dels aprofitaments cinegètics i piscícoles.  
Gestió silvícola.  
Protecció de les masses forestals.  
Instal lació i manteniment de jardins i restauració del paisatge.  
Gestió de l'ús públic del medi natural.  
Relacions en l'Entorn de Treball.  
Formació i Orientació Laboral.  

En empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, completant i realitzant activitats pròpies de la professió:  

Formació en Centres de Treball (FCT).
Campus i seus: ECA d'Amposta
ECA d'Amposta
av. Josep Tarradellas, 2-12 43870 Amposta (Tarragona)
Cursos més populars
X