Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Competències Professionals  
Aquest professional serà capaç de:  

Organitzar i gestionar una empresa agrària.  
Programar i controlar la producció agrícola de l'empresa.  
Programar i controlar la producció ramadera de l'empresa.  
Organitzar i controlar el manteniment, reparació i funcionament de les instal.lacions, maquinària i equips d'una empresa agrària.  
Planificar i controlar les mesures de protecció sanitària, verificant el compliment de les normes de seguretat i higiene.  
Programar i organitzar els processos de reproducció, propagació i producció de plantes en viver.  
Llocs de Treball que pot exercir  

Gerent d'explotació o empresa agrària.  
Encarregat de màquines i equips agrícoles.  
Encarregat de control d'inseminació artificial.  
Aplicador professional.  
Cap de taller rural.  
Gerent de cooperatives de producció, de societats agràries de transformació o altres associacions de productors.  
Cap de magatzem de productes agrícoles.  
Accés a Estudis Posteriors  
Diplomat en Ciències Empresarials.  
Enginyer Tècnic Agrícola (totes les especialitats).  
Enginyer Tècnic Forestal (totes les especialitats).  
Enginyer Tècnic Industrial (totes les espècies).  
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques (totes les especialitats).  
Enginyer Tècnic en Topografia.  
Llicenciat en Biotecnologia.  
Llicenciat en Veterinària.  
Temari

Organització i gestió d'una empresa agrària.  
Producció agrícola.  
Producció ramadera.  
Mecanització i instal.lacions en una empresa agrària.  
Fitopatologia.  
Gestió i organització de la producció de plantes.  
Relacions en l'Entorn de Treball.  
Formació i Orientació Laboral.  
En empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, completant i realitzant activitats pròpies de la professió:  

Formació en Centres de Treball (FCT).
Campus i seus: ECA d'Amposta
ECA d'Amposta
av. Josep Tarradellas, 2-12 43870 Amposta (Tarragona)
Cursos més populars
X