Descripció

La necessitat d'establir un pla d'activitats, coordinar una distribució racional dels recursos i del temps i de garantir l'obtenció d'un producte acabat amb la qualitat desitjada, fa del Project Management, o gestió per projectes, una eina de valor excepcional en la gestió de la R+D dels empreses innovadors.1) Establir els basis d'una organització gestionada per projectes en un entorn innovador de la R+D.

2) Definir quins són els components bàsics de la gestió per projectes donis del punt de vista metodològic i la seva aplicació pràctica.

3) Presentar els tècniques de gestió eficaç, orientada a l'obtenció de resul-tats.

4) Analitzar l'impacti de la gestió per projectes en un equip multidisciplinari incidint en els aspectes d'eficàcia, negociació, resolució de conflictes i motivació.
Temari del curs

1. Introducció a la gestió per projectes de la R+D: Definició de projecte. Fases i característiques dels projectes de R+D.
2. Organització de la companyia i del projecte: Organització matricial i funcional. Selecció i organització de l'equip. Responsabilitats, funcions i atributs del Project Manager. Relacions entre els membres de l'equip i directors funcionals.
3. Selecció del projecte: Criteris de selecció (tècnics, comercials i financers). Anàlisi de risc. Priorització.
4. Inici del projecte: Definició d'objectius i responsabilitats. Pla d'activitats: planificació, assignació i distribució de recursos. Anàlisi de riscs. Posada en marxa del projecte.
5. Desenvolupament i seguiment del projecte: Presa de decisions en el projecte. Revisió del projecte. Documentació de seguiment i de control. Acabament del projecte.
6. Desenvolupament de l'equip humà: Beneficis del treball en equip. Comunicació dins de l'equip. Negociació. Resolució de conflictes. Motivació de l'equip. Aspectes culturals.

Ramon Bosser. Doctor en Biologia. Cap de Direcció i Planificació de Projectes de R+D. Almirall Prodesfarma.
Josep Bou. Doctor en Biologia. Cap del Dep. Project Management. Almirall Prodesfarma.
Xavier Llauradó. Llicenciat en Biologia i MBA. Director d'I.R.A. Almirall Prodes-farma.
Lluís Ruiz. Doctor en Biologia. Director General d'Advancell.
Joan Salgado. Doctor en Farmàcia. Director de Projectes. Laboratoris Lácer.
Veure més

Destinataris

Tècnics químics, farmacèutics, metges, biòlegs, etc. que hagin de participar o gestionar equips de projectes d'investigació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

GESTIÓ PER PROJECTES DE LA R+D:

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

GESTIÓ PER PROJECTES DE LA R+D: