Curs de Gestió de Vendes, Màrqueting Directe i Utilització de Xarxes Socials en la Gestió Comercial - COMT040PO

Curs
Presencial
100 hores
Consulteu el preu

Descripció

Amb aquest curs aprendràs a aplicar tècniques de màrqueting directe i digital a la gestió de vendes i de relació amb els clients.

Temari

1. Gestió de la venda i el seu cobrament. Atenció de queixes i reclamacions
1.1. La gestió comercial.
1.2. La relació amb el client.
1.3. Servei d'atenció al client. Queixes i reclamacions.

2. Eines de la gestió comercial. Seguiment després d'esdeveniments o accions comercials.
2.1. El pla de màrqueting com a eina de gestió.
2.2. La gestió comercial.
2.3. Planificació i desenvolupament d'esdeveniments i actes comercials.
2.4. La comunicació en màrqueting.

3. Màrqueting directe.
3.1. El màrqueting directe com a part del pla de màrqueting.
3.2. El pla de màrqueting directe.
3.3. Estratègies d'interacció amb els clients.

4. Màrqueting digital. Utilització de les xarxes socials i altres eines web en la gestió comercial i de màrqueting.
4.1. El web 2.0 a l'empresa.
4.2. Màrqueting a mitjans socials -crear continguts i conversar.
4.3. Màrqueting a mitjans socials -escoltar i mesurar.

Destinataris

Treballadors Règim General.
Autònoms.
Aturats.

Requisits

Requisits tècnics:
Disposar d'un programari editor de textos tipus Microsoft Office o similar.
Tenir instal·lat Flash Player (descàrrega gratuïta).
Tenir instal·lat Adobe Reader (descàrrega gratuïta).
Disposar d'altaveus o cascos i micròfon.
Utilitzar un dels següents navegadors gratuïts: Mozilla Firefox, Google Chrome o Internet Explorer.

Metodologia

La modalitat del curs és presencial. L'alumne pot interactuar amb altres estudiants a través del campus virtual. L'alumne tindrà a la seva disposició el tutor del curs per atendre les seves consultes, avaluar les seves activitats, moderar els fòrums, corregir activitats, etc., per garantir una progressiva adquisició dels coneixements. Els materials inclosos en el curs comprenen els continguts digitals de cada un dels mòduls.

Promocions

Formació subvencionada per al sector comerç (o afins).
Curs de Gestió de Vendes, Màrqueting Directe i Utilització de Xarxes Socials en la Gestió Comercial - COMT040PO
Campus Superior de Formación
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X