Implika Barcelona

Curs de Gestor de vendes i espais comercials

Implika Barcelona

Cicle formatiu de grau superior
Presencial

Descripció

Aquest curs et permetrà aprendre tot el necessari per poder gestionar qualsevol espai comercial.

Podràs gestionar tot el relatiu al pla comercial, les vendes i la comercialització dels productes.

Temari del curs

Implantació d'espais comercials

TEMA 1 Organització del punt de venda orientat al client
 •     El punt de venda i la superfície comercial
 •     Màrqueting en el punt de venda: el marxandatge
 •     Relacions entre fabricant i superfícies comercials
 •     Normativa aplicable a les superfícies comercials
 •     El que hem après

TEMA 2 Anàlisi bàsica del comportament del consumidor en el punt de venda
 •     El comportament del consumidor ¿Què, qui, perquè, com, quan, on, quant, com s'utilitza la compra?
 •     Diferències entre el comprador i el consumidor
 •     Tipus de clients i unitats de consum
 •     Determinants interns del comportament del consumidor
 •     Determinants externs del comportament del consumidor
 •     La segmentació de mercats i els punts de venda. Especialització dels establiments comercials
 •     Impacte del marxandatge en el procés de decisió de compra i el comportament del consumidor
 •     Aplicació de la teoria del comportament del consumidor a la implantació d'espais comercials. Punts calents i freds
 •     El que hem après

TEMA 3 Disseny interior de l'establiment comercial
 •     Distribució de l'espai interior
 •     Dimensió de l'espai comercial interior
 •     Elements interiors de l'establiment comercial
 •     Ambient de l'establiment
 •     Distribució de passadissos. situació
 •     Implantació de les seccions
 •     Disposició del mobiliari
 •     Utilització d'aplicacions informàtiques de disseny interior de l'espai comercial
 •     El que hem après

TEMA 4 Disseny exterior de l'establiment comercial
 •     Promoció visual de l'establiment
 •     Tractament promocional de l'espai exterior a l'establiment
 •     Elements externs de l'establiment comercial
 •     Tipus de rètols exteriors
 •     il·luminació exterior
 •     El tendal i la seva col·locació
 •     l'aparador
 •     El hall de l'establiment
 •     Normativa i tràmits administratius en la implantació externa d'espais comercials oberts. normativa municipal
 •     El que hem après

TEMA 5 Organització del treball d'implantació del punt de venda
 •     Recursos humans i materials en l'organització del punt de venda
 •     Planificació del treball a realitzar
 •     Pressupostos d'implantació
 •     El que hem après

TEMA 6 La implantació d'espais comercials i el desenvolupament virtual
 •     Màrqueting i comercialització on line de béns i serveis
 •     Diferències i complementarietat entre la implantació física i implantació virtual d'un negoci
 •     Característiques d'Internet com a canal de comunicació i comercialització de productes
 •     La venda electrònica enfront de les webs informacionals
 •     Anàlisi de l'espai comercial virtual
 •     El que hem après

Direcció i organització comercial i de vendes.
 •     El paper de la direcció comercial.
 •     Els trets fonamentals d'un equip comercial.
 •     La direcció de vendes. Funcions i responsabilitats.
 •     L'organització comercial.
 •     La distribució comercial.
 •     El procés comercial dels negocis.
 •     La planificació comercial. Investigació comercial.
 •     El pla de vendes i la seva integració en el pla de màrqueting.
 •     Els sistemes de control. El quadre de comandament.

Direcció de vendes.
 •     Concepte de la funció Direcció de Vendes
 •     L'organització de l'estructura de vendes
 •     L'organització de la comunicació interna en vendes
 •     Investigació, plans i estratègies
 •     Previsions i quotes de venda
 •     Organització del territori i de les rutes
 •     El col·lectiu força de vendes i el venedor individual
 •     Reclutament de venedors
 •     Metodologia de la formació de venedors
 •     Contingut de la formació de venedors
 •     Motivació i animació de venedors
 •     Remuneració de venedors
 •     Control de vendes, de venedors i de costos
 •     Les vendes especials.

Dinamització del punt de venda
 •     La distribució comercial i el consumidor
 •     Polítiques de comunicació
 •     Elements exteriors del punt de venda. l'aparador
 •     Tècniques d'aparadorisme
 •     El muntatge d'un aparador
 •     Organització de la superfície comercial
 •     l'assortiment
 •     el lineal
 •     Anàlisi de les accions de marxandatge
 •     La publicitat en el lloc de venda
 •     Les promocions de vendes
 •     Les relacions públiques

Gestió de la compravenda
 •     Marc jurídic general
 •     el mercat
 •     aprovisionament
 •     L'impost sobre el valor afegit
 •     Planificació del sistema de vendes
 •     Estructura de la xarxa de vendes
 •     Selecció, formació i motivació de l'equip de vendes
 •     Remuneració del personal de vendes
 •     Comunicació en la compravenda
 •     Negociació i tècniques de venda
 •     Gestió i tractament de la informació

Comunicació i atenció al client.
Veure més

Objectius


 • Definir estratègies i actuacions comercials i gestionar la força de vendes obtenint i processant informació dels agents que intervenen en l'activitat comercial i organitzant i supervisant els mitjans tècnics i humans.

 • Elaborar el pla de vendes i gestionar la comercialització i venda de productes i / o serveis, aplicant les tècniques de venda adequades a cada canal de comercialització, per aconseguir els objectius establerts en el pla de màrqueting dissenyat per l'organització.

 • Realitzar i controlar l'aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de producció i de distribució assegurant la quantitat, qualitat, lloc i terminis per complir amb els objectius establerts per l'organització i / o clients.

 • Organitzar i supervisar la implantació i el muntatge d'espais comercials i aparadors, definint les especificacions de disseny i materials, per aconseguir transmetre la imatge d'espai comercial definida que atregui.Perspectives laborals

Representant comercial.
Agent comercial.
Botiga.
Encarregat de secció d'un comerç.
Coordinador de comercials.
Telemàrqueting.
Aparadorista comercial.
Dissenyador d'espais comercials.
Promocions punt de venda.
Implantació d'espais comercials

Promocions

Ajudes de fins al 25%.
Facilitats de pagament i ajudes disponibles.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Gestor de vendes i espais comercials

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Gestor de vendes i espais comercials