Global Executive Master en Business Intelligence

Màster
Presencial
Barcelona
6400 €

Descripció

Global Executive Màster en Business Intelligence. Aquest programa és una resposta a la demanda d'el mercat de generar professionals amb una visió global dins el món dels negocis, capacitant als estudiants a oferir un coneixement ampli i complet en Business Intelligence.
INSA International Business School és conscient el mercat en què vivim, on l'obsolescència intel·lectual és cada vegada més ràpida, i exigeix a les institucions dedicades a la formació de bons professionals a ser cada vegada més flexibles en els seus plans d'estudis. S'està en investigació constant de les noves demandes potencials de mercat i adapta els seus programes a la realitat per formar professionals capces de Liderar en l'era del Big Data. És per això que grans empreses aposten pels alumnes de INSA, és el cas de Deloitte o Cooltra, que van assistir a l'Career Fair 2017 organitzat per la Institució per a seleccionar candidats de la seva Escola de Negocis a Barcelona.

Temari

• Introducció a l'Business Intelligence
• Strategic Business Management & Information Systems
• Business Analytics
• Strategic Marketing Management & Information Systems
• Màrqueting Research
• Màrqueting Analtytics
• Introducció a el Data Intelligence
• Data Analysis
• Data Mining
• Big Data
• Projecte fina

Destinataris

  • Recién licenciados y profesionales que deseen ampliar sus horizontes laborales.
  • Profesionales con experiencia que quieran asumir nuevas competencias y responsabilidades, así como tener un reconocimiento.
  • Empresas que busquen especialización de su personal.
  • Titulados en Formación Profesional Grado Medio o de Grado Superior en el área de negocios que buscan una preparación práctica para entrar en el mundo laboral.

Durada

Inici: Octubre 2020. Fi: juliol 2021.

Objectius

• Ampliar i alhora aprofundir en el coneixement i maneig de l'les principals eines d'intel·ligència i anàlisi per desenvolupar amb eficiència el suport a la Direcció Estratègica i Gestió Empresarial.
• Emprendre el Business Intelligence com a eina que permet optimitzar la presa de decisions, augmentant la rendibilitat de les mateixes.
• Capacitar professionals per a la gestió integral de l'negoci, a través del Business, Marketing i Data Intelligence, potenciant la informació de totes les àrees de l'empresa, des de la gestió dels Recursos Humans, Departament Financer, Vendes, etc.

Titulació obtinguda

Després d'haver superat amb èxit les proves d'avaluació de el programa i sempre que es compti amb l'assistència mínima requerida, l'alumne / a obtindrà el títol de Global Executive Màster en Business Intelligence de INSA Business, Marketing & Communication School.

Pràctiques

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període d'impartició del Màster.

Perspectives laborals

Business Intelligence. Director estratègic.

Tipus d'avaluació

El sistema de evaluación del programa está compuesto por las asistencia a las sesiones, una evaluación parcial a mitad del curso y la elaboración y presentación del proyecto final.

Horari

Dilluns a dijous de 19:00 a 21:30.
Global Executive Master en Business Intelligence
INSA Business, Marketing & Communication School
Campus i seus: INSA Business, Marketing & Communication School
INSA Business, Marketing & Communication School
Torrent de l'Olla 208 08012 Barcelona
Cursos més populars
X