Grado antropología social y cultural

Grau
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Conèixer i comprendre la diversitat de societats i cultures humanes, sabent apreciar la complexitat i riquesa potencial, per poder explicar les causes d'aquesta varietat.

Conèixer i desenvolupar l'estudi comparat de les societats humanes.

Tenir un coneixement detallat dels àmbits temàtics de l'antropologia social i cultural (processos econòmics i ecològics, sistemes de parentiu i relacions de gènere, sistemes polítics i jurídics, sistemes de creences, religió i rituals, i sistemes simbòlic-cognitius) en relació amb la diversitat cultural i les implicacions per a la comprensió i la resolució de problemes socials.

Conèixer la importància del treball de camp empíric com a mètode primari per a la recollida de dades per a la generació de teories antropològiques.

Adquirir els coneixements i instruments necessaris per a l'exercici professional de l'antropologia.

Temari

Distribució de crèdits
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
obligatòria 126
optativa 42
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball final de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

Interès per la diversitat social i cultural i per les múltiples expressions, i els fenòmens de multiculturalitat propis de les nostres societats contemporànies, així com de les noves situacions de convivència i conflicte a què donen lloc.

Inquietud per adquirir una visió crítica, competent i compromesa amb noves realitats socials.

Es recomana haver cursat el batxillerat en Humanitats i Ciències Socials. L'estudiant ha de tenir una capacitat de lectura comprensiva i crítica que li permeti posicionar i decidir entre la diversitat de criteris. Es recomana tenir un coneixement suficient d'anglès per poder accedir a la bibliografia especialitzada. És imprescindible tenir coneixements bàsics d'informàtica, tant per l'estudi com per a l'ús de recursos electrònics.

Requisits

En función de los estudios previos que se hayan cursado, se puede acceder a los estudios de grado desde diferentes vías. Puedes consultarlas en Admisiones a estudios de grado.
Si accedes a los estudios a través de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) o un ciclo de formación de grado superior (CFGS), te recomendamos que también consultes las páginas siguientes de la Generalitat de Catalunya (Departamento de Economía y Conocimiento, Universidades e Investigación).Allí encontrarás las especificidades para el acceso por estas vías permanentemente actualizadas:
Admisión - Preinscripción 2014
En caso de haber cursado estudios en el extranjero, puedes consultar la información para acceder a los grados en Admisión con estudios extranjeros.

Perspectives laborals

Relaciones interculturales y diversidad cultural: mediadores interculturales, técnicos, personal de apoyo a personal sanitario. Patrimonio etnológico: conservadores, técnicos, editores de publicaciones, gestores del conocimiento, dinamizadores culturales. Desarrollo territorial y cooperación internacional: agentes y técnicos en desarrollo social, gestores y evaluadores de programas, personal de agencias de ayuda, mediadores interculturales, expertos en sociedades indígenas o conocimiento local. Promoción y gestión cultural: técnicos, asesores de programas de políticas culturales, formadores de agentes socioculturales, promotores culturales. Docencia e investigación: profesores en enseñanza secundaria, formadores en diversidad cultural, colaboradores en medios de comunicación. Investigación aplicada y asesorías, e intervención social.
Grado antropología social y cultural
Facultat de Geografia i Història (UB)
Campus i seus: Facultat de Geografia i Història (UB)
Facultat de Geografia i Història (UB)
Montalegre, 6 08001 Barcelona
Cursos més populars
X