Descripció


Conèixer i comprendre la diversitat de societats i cultures humanes, sabent apreciar la complexitat i riquesa potencial, per poder explicar les causes d'aquesta varietat.Conèixer i desenvolupar l'estudi comparat de les societats humanes.Tenir un coneixement detallat dels àmbits temàtics de l'antropologia social i cultural (processos econòmics i ecològics, sistemes de parentiu i relacions de gènere, sistemes polítics i jurídics, sistemes de creences, religió i rituals, i sistemes simbòlic-cognitius) en relació amb la diversitat cultural i les implicacions per a la comprensió i la resolució de problemes socials.Conèixer la importància del treball de camp empíric com a mètode primari per a la recollida de dades per a la generació de teories antropològiques.Adquirir els coneixements i instruments necessaris per a l'exercici professional de l'antropologia.


Veure més

Temari del curs

Distribució de crèdits
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
obligatòria 126
optativa 42
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball final de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris


Interès per la diversitat social i cultural i per les múltiples expressions, i els fenòmens de multiculturalitat propis de les nostres societats contemporànies, així com de les noves situacions de convivència i conflicte a què donen lloc.Inquietud per adquirir una visió crítica, competent i compromesa amb noves realitats socials.Es recomana haver cursat el batxillerat en Humanitats i Ciències Socials. L'estudiant ha de tenir una capacitat de lectura comprensiva i crítica que li permeti posicionar i decidir entre la diversitat de criteris. Es recomana tenir un coneixement suficient d'anglès per poder accedir a la bibliografia especialitzada. És imprescindible tenir coneixements bàsics d'informàtica, tant per l'estudi com per a l'ús de recursos electrònics.


Veure més

Requisits

En función de los estudios previos que se hayan cursado, se puede acceder a los estudios de grado desde diferentes vías. Puedes consultarlas en Admisiones a estudios de grado.


Si accedes a los estudios a través de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) o un ciclo de formación de grado superior (CFGS), te recomendamos que también consultes las páginas siguientes de la Generalitat de Catalunya (Departamento de Economía y Conocimiento, Universidades e Investigación).Allí encontrarás las especificidades para el acceso por estas vías permanentemente actualizadas:


Admisión - Preinscripción 2014


En caso de haber cursado estudios en el extranjero, puedes consultar la información para acceder a los grados en Admisión con estudios extranjeros.

Perspectives laborals

Relaciones interculturales y diversidad cultural: mediadores interculturales, técnicos, personal de apoyo a personal sanitario.
Patrimonio etnológico: conservadores, técnicos, editores de publicaciones, gestores del conocimiento, dinamizadores culturales.
Desarrollo territorial y cooperación internacional: agentes y técnicos en desarrollo social, gestores y evaluadores de programas, personal de agencias de ayuda, mediadores interculturales, expertos en sociedades indígenas o conocimiento local.
Promoción y gestión cultural: técnicos, asesores de programas de políticas culturales, formadores de agentes socioculturales, promotores culturales.
Docencia e investigación: profesores en enseñanza secundaria, formadores en diversidad cultural, colaboradores en medios de comunicación.
Investigación aplicada y asesorías, e intervención social.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grado antropología social y cultural

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grado antropología social y cultural