La Salle - URL

Grau en Estudis d'Arquitectura

La Salle - URL

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
300 Crèdits

Descripció

Els arquitectes de La Salle són formats en una arquitectura respectuosa, ben projectada i ben construïda gràcies al perfil dels professors, arquitectes i professionals de prestigi i amb una forma "diferencial" d'entendre l'arquitectura.

La formació en Arquitectura es basa en l'aprenentatge del desenvolupament i la construcció de projectes.

Les àrees d'actuació de l'arquitecte són molt diverses: el disseny, la restauració i rehabilitació d'edificis i el seu entorn urbà, l'urbanisme, el paisatgisme, el disseny d'interiors i detalls constructius, el càlcul i disseny d'estructures i instal·lacions, etc.

Des de l'Escola d'Arquitectura es promou la relació personalitzada entre professor i alumne i es porta a l'estudiant a la realitat professional, fent que els projectes es desenvolupin fins a la fase d'execució.

El primer curs d'Enginyeria d'Edificació i d'Arquitectura és comú, el que t'ajudarà a decidir què vols continuar estudiant, sense canviar d'Universitat. 
Veure més

Temari del curs

Semestre 1
 • Geometria descriptiva
 • Matemàtiques
 • Expressió gràfica: Dibuix
 • Construcció I
 • Física
 • Eines informàtiques I
Semestre 2
 • Geometria descriptiva
 • Matemàtiques
 • Expressió gràfica: Dibuix
 • Història: Introducció a l'arquitectura
 • Anàlisi arquitectònic
Semestre 3
 • Introducció a les estructures
 • Física II. Instal·lacions integrades
 • Fonaments de projectes
 • Expressió gràfica aplicada
 • Construcció II
Semestre 4
 • Introducció a les estructures
 • Sistemes de representació I
 • Arquitectura del segle XX
 • Eines informàtiques II
 • Fonaments de projectes
 • Expressió gràfica aplicada
Semestre 5
 • La pervivència de l'arquitectura moderna
 • Estructures d'acer i formigó
 • Construcció III
 • Projectes I
 • Sistemes de representació II
 • Instal·lacions especials i de servei
Semestre 6
 • Estructures d'acer i formigó
 • Projectes I
 • Gestió urbanística
 • Sistemes de representació II
 • Introducció a l'urbanisme
 • Instal·lacions especials i de servei
Semestre 7
 • Geotècnia
 • Composició I
 • Projectes II
 • Urbanisme Taller I
Semestre 8
 • Pràctiques en empresa
 • Idioma modern
 • Posada en obra de les instal·lacions
 • Projectes II
 • Urbanisme Taller II
Semestre 9
 • Planejament
 • Projecte final de grau
 • Projectes III
 • Taller II
 • Mesuraments
 • Planificació i gestió
Semestre 10
 • Planejament
 • Projecte final de grau
 • Projectes III
 • Taller II
 • Composició II
 • Portafoli
Veure més

Requisits

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.

 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.

 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.

 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.

 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.Veure més

Horari/Torn

De dilluns a divendres de 8 a 14h i pràctiques algunes tardes.

Durada

Data d'inici: 04/09/2017.

Titulació obtinguda

Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull.

Avantatges del curs

Pel reconeixement professional i social de les característiques diferencials d'un arquitecte de La Salle, que es basen en l'ensenyament específic i diferencial de la nostra escola. Per un claustre de professors format pels professionals en actiu més prestigiosos de Catalunya, que compaginen la seva activitat professional amb les classes a la universitat. El Dr Robert Terradas, director d'Arquitectura La Salle, és arquitecte d'edificis emblemàtics arreu del món, i dirigeix un equip de professors de prestigi internacional amb obres en els 5 continents.
L'estructura docent no departamental d'Arquitectura La Salle, única a l'estat, permet cursar l'assignatura transversal de Taller de Desenvolupament de projectes.
Per l'aplicació de les noves tecnologies.
Per la visió internacional.
Podràs participar en el projecte OIKODOMOS.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Estudis d'Arquitectura

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Estudis d'Arquitectura