Grado en Comunicación Audiovisual

Grau
Presencial | Semi-presencial
240 crèdits
35 €

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?

L'objectiu general del grau de Comunicació Audiovisual és formar de manera global els professionals de la comunicació audiovisual, des del cinema fins als nous mitjans de comunicació, multimèdia, Internet i espais virtuals. Els continguts del grau s'organitzen al voltant de tres àmbits propis de la professió que, alhora, es corresponen amb tres mencions que l'alumne pot obtenir:

Creació Audiovisual. Es centra en les tasques relacionades amb la producció, realització i postproducció audiovisual, començant amb el disseny inicial de realització i acabant amb la producció i difusió finals, passant per aspectes com ara l'edició de vídeo, el guió, el tractament de so i d'imatges, o l'animació.
Gestió Audiovisual. S'hi treballen les qüestions relacionades amb la planificació, l'organització i la direcció dels recursos tècnics, humans, legals i econòmics de la producció audiovisual. Aquest àmbit inclou la direcció de projectes, el màrqueting, la comptabilitat i l'administració, la propietat intel·lectual, la gestió de continguts i la planificació, i l'organització i la gestió d'empreses audiovisuals.
Anàlisi i Crítica dels Mitjans de Comunicació. Abasta els coneixements i habilitats relacionats amb la crítica televisiva i cinematogràfica de productes multimèdia, com també aspectes d'introducció a la docència i els mètodes de recerca en el món audiovisual.

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:

Capacitat d'adaptació als canvis continus que es produeixen en l'entorn de la comunicació i els mitjans audiovisuals, derivats de l'impacte de les tecnologies.
Autonomia, capacitat de planificar i d'organitzar tasques, creativitat, flexibilitat i iniciativa.
Habilitats comunicatives: capacitat lingüística trilingüe (català, castellà i anglès), domini del llenguatge verbal i no verbal, empatia, domini de tècniques de comunicació assertiva per a la transmissió d'opinions, de sentiments i d'intencions.
Habilitats socials, com ara l'esperit d'aprenentatge, la capacitat de participació i la cooperació en projectes col·lectius, a més de la capacitat de crítica i d'autocrítica.

Durada

Créditos ECTS: 240
Grado en Comunicación Audiovisual
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (UB)
Campus i seus: Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (UB)
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (UB)
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona
Cursos més populars
X