Descripció

La Fisioteràpia té la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones i d'ajudar a la prevenció de diferents patologies. A la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, a Barcelona, es compagina l'estudi amb la pràctica i això facilita l'aproximació al món professional i la inserció laboral. L'estudiant també té la possibilitat de fer estades a universitats estrangeres a través de diversos programes de mobilitat.

Temari del curs

1r
Anatomofisiologia 1                                                      
Fisioteràpia bàsica 1                                                      
Informàtica                                                                      
Biologia                                                                              
Seminari interdisciplinari 1                                         
Psicologia                                                                         
Anatomofisiologia 2                                                      
Fisioteràpia bàsica 2                                                      
Física                                                                                   
                                                                                 
2n
 Afeccions medicoquirúrgiques 1                             
Anglès 1                                                                             
Estadística                                                                         
Fisioteràpia aplicada                                                     
Seminari professionalitzador 1                                 
Afeccions medicoquirúrgiques 2                             
Antropologia                                                                    
Comunicació                                                                    
Farmacologia                                                                   
Seminari professionalitzador 2                                 
                                                                              
3r

Bioètica                                                                              
Afeccions medicoquirúrgiques 3                             
Pràctiques externes 1                                                  
Pràctiques externes 2                                                  
Seminari professionalitzador 3                                 
Semiologia                                                                        
Afeccions medicoquirúrgiques 4                             
English in health sciences                                           
Pràctiques externes 3                                                  
Pràctiques externes 4                                                  
Seminari professionalitzador 4                                 
                                                                        
 
4t 
Fisioteràpia del cicle vital 1                                         
Fisioteràpia del cicle vital 2                                         
Pràctiques externes 5                                                  
Pràctiques externes 6                                                 
Legislació                                                                           
Salut pública                                                                     
Seminari interdisciplinar 2                                          
Pràctiques externes 7                                                  
Pràctiques externes 8                                                  
Treball fi de grau                                                            
Optativa                                                                             
Optativa (en anglès)                                                     
 
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs


Entre altres:
1. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les
persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments
sobreels que es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques,
encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la
reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a
lapromocion i manteniment de la salut.
4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i
destreses tècniques i manuals; que faciliti la incorporació de valors ètics i
professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements
adquirits; de manera que, al final dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los.

Requisits

Vies d'accés:

- Batxillerats, PAU i assimilats (preferentment la modalitat de Ciències i Tecnologia)

- FP2, CFGS i assimilats (preferentment les adscrites a la branca de coneixement de Ciències

de la Salut).

- Diplomats, llicenciats o graduats

- Majors de 25, 40 i 45 anys

 

Preinscripció:

Documentació necessària:

- Fotocòpia del DNI

- 1 fotografia original mida carnet

- Fotocòpia de les notes de la via d'accés, si es disposa en el moment de la preinscripció*

 

*Per fer efectiva la preinscripció és imprescindible que la fotocòpia de la nota de la via d'accés sigui lliurada al SIOE. La de Farmàcia també es pot lliurar a la secretaria de l'IQS.

Prova d'accés

Els estudiants han de realitzar una prova d'accés. Consta d'un test psicotècnic i una prova d'expressió escrita. En finalitzar la prova, s'efectuaran uns exercicis en llengua anglesa que permetran con

Metodologia

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL afavoreix el tracte personal entre professor i estudiant, en un clima de diàleg i participació per tal de fomentar la capacitat creadora i estimular l?esperit crític.

Els estudiants reben una formació de caràcter humanístic i interdisciplinari, a partir de cinc grans blocs pedagògics: classes magistrals, aules seminaris, aules teoricopràctiques, pràctiques professionals i possibilitat de realitzar estudis a l?estranger.

El Grau en Fisioteràpia converteix els estudiants en professionals que hauran viscut la realitat de la professió des del primer dia.

Idiomes en què s'imparteix

Català

Horari/Torn

Matí / Tarda

Places

160

Data Límit:

Començament preinscripció: 7 de febrer
- Preferentment a través del nostre web: www.blanquerna.edu a l?àrea ?Preinscripció online?.
- Presencialment al Servei d?Informació i Orientació a l?Estudiant (SIOE) de la Facultat (c. Padilla 326. Barcelona).

Durada

240 ECTS
4 anys

Lloc on s'imparteix el curs

c. Padilla, 326-332

Objectius

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL afavoreix el tracte personal entre professor i estudiant, en un clima de diàleg i participació per tal de fomentar la capacitat creativa i estimular l'esperit crític.

Els estudiants reben la formació de caràcter humanístic i interdisciplinari, a partir de quatre grans blocs pedagògics:

  • classes magistrals 

  • seminaris

  • simulació clínica

  • pràctiques professionalsTitulació obtinguda

Grau en Fisioteràpia

Perspectives laborals

Tots els estudiants i graduats en Fisioteràpia poden inscriure's a la Borsa de Treball de la Facultat de Ciències de la Salut, que és un servei de la universitat que els posa en contacte amb els centres i institucions de salut i els orienta sobre les necessitats del mercat laboral i els perfils professionals més demanats.

A més de les ofertes de treball nacionals, a la Borsa de Treballde la FCS arriben també ofertes de centres sanitaris europeus: d'Itàlia, França, Bèlgica, Anglaterra, etc.

El títol de graduat en Fisioteràpia t'habilita per treballar en l'àmbit de la salut, et permet exercir la teva professió tractant i prevenint malalties, i a més, et permet dedicar-te a la recerca, la docència o la gestió. La Fisioteràpia es pot desenvolupar de forma independent, mitjançant l'exercici lliure de la professió, o bé en institucions públiques o privades com.

Promocions

El pagament dels estudis es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats mitjançant domiciliació bancària.

L'impot pagat no es retornarà sota cap concepte.

Així mateix, els estudiants que sol·licitin un crèdit per finançar-se els estudis a les entitats bancàries col·laboradores amb la Fundació Blanquerna, ho hauran de comunicar en el moment de la inscripció, per tal que Secretaria els lliuri el document per presentar a l'entitat bancària corresponent.

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i a través de la borsa de treball.

 

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grado en Fisioteràpia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos