Rambla Instituto

Graduat en ESO

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.080 €

Descripció

Els exàmens d'ESO es divideixen en tres parts:

  1. Àmbit cientificotecnològic.

  2. Àmbit social.

  3. Àmbit de la comunicació (aquí s'inclou l'examen de la llengua pròpia de la comunitat autònoma, si escau).Temari del curs

1. Àmbit de Comunicació: Llengua Castellana, Literatura - Anglès - llengua de la comunitat autònoma.
2. Àmbit Social: Geografia, Història i Ciències Socials.
3. Àmbit Científic-Tecnològic: Matemàtiques, Ciències Naturals- tecnologia, física i química.

Requisits

Podran concórrer a les proves lliures per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, les persones que compleixin les següents condicions:

  • Tenir complerts els divuit anys el dia de la celebració de les proves.

  • No estar cursant amb caràcter oficial ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

  • No estar cursant amb caràcter oficial ensenyaments d'Educació Secundària per a persones adultes en qualsevol de les seves modalitats i en els mateixos àmbits que sol·licita per a les proves.

  • Haver renunciat a la matrícula oficial, si escau.Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Graduat en ESO