Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Grau
Oficial / homologat
Semi-presencial
Terrassa (Barcelona)
4 anys
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

Al món actual, les empreses necessiten professionals capaços de gestionar projectes i adaptar-se a entorns econòmics, sociopolítics i tecnològics complexos i canviants.
El Grau en Administració i Direcció d'Empreses d'Euncet Business School està concebut per proporcionar els coneixements i les competències necessàries per formar professionals versàtils capaços de desenvolupar funcions de direcció i gestió a totes les àrees d'activitat de les empreses en qualsevol dels seus àmbits d'actuació ( financer, comercial, màrqueting i vendes, recursos humans, entre d'altres) a qualsevol institució pública o privada, així com en l'àmbit de l'emprenedoria.
El Grau d'ADE d'Euncet Business School ofereix una formació acadèmica sòlida d'orientació pràctica i professional, molt orientada al món empresarial.
La titulació universitària que atorga el grau en administració i direcció d'empreses prepara l'estudiant per poder fer un desenvolupament professional a l'àmbit comercial i financer. D'aquesta manera, se'ls capacita per obtenir les competències necessàries per identificar i anticipar les oportunitats i, així, prendre decisions en les diferents àrees funcionals.
En definitiva, el grau en ADE té l'objectiu de formar els estudiants perquè puguin assumir diferents tasques directives en contextos nacionals i internacionals de relacions que es troben en canvi continu. Professionals capaços de dirigir, gestionar i organitzar una empresa tant dàmbit públic com privat.
Per què estudiar el grau en administració i direcció d'empreses?
  • És una de les carreres amb més sortides professionals i amb millor ocupabilitat.
  • T'aportarà coneixements i competències necessàries per ser un professional versàtil.
  • Seràs capaç de desenvolupar funcions de direcció i gestió a totes les àrees d'activitat de l'empresa i en qualsevol àmbit d'acció.
  • Euncet ofereix una formació acadèmica sòlida d orientació pràctica i professional, orientada al món laboral.
  • El model de formació és dinàmic i experiencial: seminaris, masterclass, workshops, simuladors de negoci i tutories.
  • Podràs fer estades acadèmiques a universitats estrangeres a través dels programes Erasmus i convenis bilaterals amb universitats de tot el món.

Temari

Primer curs:
• Fonaments de Matemàtiques
• Fonaments de Màrqueting
• Tecnologies de la Informació i la Comunicació
• Gestió Empresarial
• Habilitats Professionals
• Matemàtiques Aplicades a la Gestió
• Innovació i Creativitat
• Introducció a l'economia
• Sociologia
• Anglès

Segon curs:
• Fonaments d'Estadística
• Anàlisi de l'entorn econòmic
• Màrqueting Estratègic
• Fonaments de la Comptabilitat Financera
• Estadística i visualització de dades
• Comptabilitat Financera per a la Presa de Decisions
• Dret Civil i Mercantil
• Direcció Comercial i Vendes
• Estadística i Anàlisi de Dades
• Matemàtiques Financeres

Tercer curs:
• Anàlisi i Seguiment de la Gestió
• Microeconomia
• Planificació i Anàlisi d'Empreses
• Dret fiscal I
• Relacions laborals
• Control de Gestió
• Direcció Financera
• Macroeconomia
• Dret fiscal II
• Emprenedoria de Negocis

Quart curs:
• Direcció de Persones
• Intel·ligència de Negocis
• Mercats i Instruments financers
• Finances Corporatives
• Gestió de la Cadena de Subministrament i Operacions
• Treball de Fi de Grau (TFG)
• Itinerari Optatiu 
 

Competències per a les quals et prepara el curs

El Grau en Administració i Direcció d'Empreses de l'Euncet Business School forma els seus estudiants per ser capaços de gestionar i administrar totes les àrees funcionals d'una empresa des de l'àrea d'administració i direcció, l'àrea financera, de recursos humans, màrqueting, fins i tot operacions i vendes d'una empresa. A través de les diferents assignatures d'ADE obtindràs les eines necessàries perquè desenvolupis amb autonomia i efectivitat la direcció d'una empresa. Podràs impulsar la teva carrera professional, gràcies a la possibilitat de fer pràctiques externes, aplicant els coneixements teòrics i pràctics adquirits en aquesta titulació universitària. A més de preparar-te per liderar empreses amb coneixements 360º sobre el món empresarial, seràs capaç d'identificar i anticipar oportunitats per a la teva inserció laboral dins el món del management.

Requisits

Batxillerat: Des del batxillerat + PAU o des de COU + PAU a qualsevol estudi amb independència de la modalitat/opció de batxillerat que hagi cursat
Més de 25 anys: Superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
Més de 45 anys: Superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys
CFGS: Des de CFGS es pot accedir a qualsevol grau, encara que per a l'admissió als estudis es tindrà en compte la nota d'accés (qualificació mitjana dels estudis) o la nota d'admissió ponderada segons la vinculació de les matèries de la prova específica de les PAU amb la branca de coneixement del grau a què es vol accedir
Majors de 45 anys i acreditar experiència professional
Tenir 45 anys, o més, a l'any natural de començament del curs acadèmic
No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la Universitat per altres vies d'accés
Acreditar experiència professional o laboral en relació amb l'ensenyament universitari de grau a què es vol accedir.
Titulats universitaris: Els estudiants que tenen un títol universitari oficial de grau o un títol equivalent i els estudiants que tenen un títol universitari oficial de diplomat universitari o diplomada universitària, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, llicenciat o llicenciada, arquitecte o arquitecta o enginyer o enginyera, corresponent a l'ordenació dels ensenyaments universitaris anterior, o un títol equivalent, poden accedir a un grau mitjançant el procés de preinscripció universitària
Canvi d'estudis o centre des d'estudis universitaris oficials espanyols

Metodologia

Modalitat presencial i semipresencial. Metodologia learning by doing, que està composta per un 40% d'avaluació continuada i un 60% per l'examen final. La modalitat presencial del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) d'Euncet Business School us permet estudiar de forma presencial en horari de matí combinant la part teòrica amb la pràctica. La modalitat semipresencial del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) d'Euncet Business School us permet estudiar al vostre ritme combinant la formació presencial amb la online. Assistint només a tres classes a la setmana en horari de vesprada (18.00 a 21.45 h), i gràcies al campus virtual, l'alumne podrà estudiar ADE a distància obtenint el millor de les dues modalitats.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, Castellà, Anglès.

Durada

4 anys acadèmics. Inicio: Setembre 2023.

Titulació obtinguda

Graduat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Pràctiques

Realització de pràctiques externes.

Perspectives laborals

Director general Emprenedor Director d'expansió internacional Desenvolupament de nous mercats Director financer Director d'operacions Responsable de compres Director d'àrea de negoci Cap de departament d'àrea financera, màrqueting, operacions i logística, recursos humans, internalització, comunicació i vendes.

Promocions

Beques i ajuts Euncet disponibles.

Avantatges del curs

Durant els estudis comptaràs amb un pla d'acció tutorial amb què podràs millorar resultats, professionalitzar el teu rendiment, així com detectar les teves necessitats i pot

Professorat

Direcció: Alfons Freixes i Puig Dra. Cristina-Caliz.

Lloc on s'imparteix el curs

Terrassa
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)
Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
Campus i seus: Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
EUNCET Business School Terrassa
Camí del Mas Rubial, 1 08225 Terrassa (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X