Grau en Administració i Direcció d'empreses

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques.

Temari

ESTRUCTURA PER CURSOS I MÒDULS
(Tipus de mòduls: B = formació bàsica; OB = obligatori; OP = optatiu; PE = pràctiques externes; TFG = treball de fi de grau)

primer curs
Instruments d'anàlisi econòmica (OB): 18,00 crèdits
Anàlisi d'institucions i agents econòmics socials (OB): 24,00 crèdits
Anàlisi empresarial bàsica (OB): 6,00 crèdits
Anàlisi econòmica bàsica (OB): 12,00 crèdits
Primer curs
Instruments d'anàlisi econòmica (OB): 18,00 crèdits
Anàlisi d'institucions i agents econòmics socials (OB): 6,00 crèdits
Anàlisi empresarial bàsica (OB): 12,00 crèdits
Anàlisi econòmica bàsica (OB): 24,00 crèdits
tercer curs
Instruments d'anàlisi empresarial (OB): 18,00 crèdits
Direcció d'àrees funcionals (OB): 30,00 crèdits
Direcció general (OB): 6,00 crèdits
Itineraris d'optativitat (OP): 6,00 crèdits
Quart curs
Instruments d'anàlisi empresarial (OB): 6,00 crèdits
Direcció general (OB): 12,00 crèdits
Itineraris d'optativitat (OP): 24,00 crèdits
Treball de fi de grau (TFG): 12,00 crèdits
AL LLARG DE LA CURSA CAL SUPERAR ELS REQUISITS SEGÜENTS:
Optativitat + reconeixement acadèmic 36,00 crèdits (amb un màxim de 6 crèdits de reconeixement acadèmic, que també es poden obtenir cursant assignatures optatives)
Cal superar 1 dels mòduls següents:
? Nivell B2.1 - Alemany
? Nivell B2.1 - Anglès
? Nivell B2.1 - Francès
? Nivell B2.1 - Italià
? Nivell B2 - Alemany
? Nivell B2 - Anglès
? Nivell B2 - Francès
? Nivell B2 - Italià
? Nivell C1 - Alemany
? Nivell C1 - Anglès
? Nivell C1 - Francès
? Nivell C1 - Italià

Durada

240 ECTS.
Grau en Administració i Direcció d'empreses
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UdG)
Campus i seus: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UdG)
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UdG)
Carrer de la Universitat de Girona, 10 17071 Girona
Cursos més populars
X