Grau en Administració d'empreses i gestió de la innovació

Grau
Oficial / homologat
Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

Títol que s'obté: Graduat o Graduada en Administració d'empreses i Gestió de la Innovació
Durada: 4 anys
Càrrega lectiva: 240 ECTS
Horaris / Torns: Matí

Horaris / Torns: Semipresencial / nocturn: Dilluns, dimecres i dijous de 18:45 a 22:15 h

Els estudis s'estructuren en quatre anys en règim diürn i en règim nocturn és una via més lenta, de 5 cursos de durada, orientat bàsicament a persones que ja estan inserides al mercat laboral i que precisen seguir els seus estudis en un horari compatible amb el seu horari laboral, en cada curs hi ha tres trimestres, i inclouen matèries de formació bàsica (60 ECTS), obligatòries (100 ECTS), optatives (40 ECTS), pràctiques externes (20 ECTS) i treball final de grau (20 ECTS). Hi ha 4 itineraris d'especialització: Consultoria, Comercial, Auditoria i Finances.

Objectius
L'objectiu general del títol de Grau en Administració d'empreses i Gestió de la Innovació és formar professionals amb amplis coneixements de gestió empresarial:-Que els permetin capacitar-se per liderar de forma eficient la creació d'empreses i equips autogestionats,

-Destacant la seva capacitat com a agents de canvi en les empreses existents i en la generació i desenvolupament de noves empreses o negocis,

-Donant amb això resposta a les necessitats territorials;

-Preparats per treballar en un món globalitzat i multilingüe,

-Contribuint així al desenvolupament de la societat del coneixement la clau de competitivitat del que sigui la innovació.


Competències generals i específiques
· Donar resposta a les necessitats de formació existents facilitant el coneixement d'instruments útils per a la presa de decisions en el context actual econòmic

· Treballar en equip, en un context nacional o internacional, aplicant també flexibilitat i creativitat en els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves

· Liderar un equip i desenvolupar capacitats i iniciatives creatives / innovadores amb esperit emprenedor i competitiu.

· Capacitat de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com a col·lectiva, així com capacitat per expressar uns altres aquestes idees i solucions

· Desenvolupar i aprendre habilitats emprenedores de lideratge i adreça, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc

· Innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposat a reevaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

· Trencar amb els límits i aprendre a equivocar-se. Això implica treballar de forma emprenedora, en la qual els tradicionals límits de la ment són substituïts per una forma positiva de pensar

Sortides professionals
Entre els diferents àmbits professionals, les àrees en les quals poden desenvolupar la seva labor són fonamentalment les següents:


-Àrees funcionals de l'empresa: gerència, projecció i estratègia, administració, producció, distribució, jurídica, fiscal i tributària, comptabilitat interna i externa, gestió financera, comercial i de màrqueting, proveïdors i cartera de clients, importació i exportació, tecnologia i operacions, recursos humans.
- Assessoria
- Consultoria
- Auditorias comptable i fiscal
- Gestoria administrativa
- Banca, entitats financeres i d'assegurances
- Administracions Públiques
- Promotor de nous negocis
- Gestor de la innovació i el canvi
- Líder en gestió d'equips innovadors
- Gestor de departaments d'I + D o innovació
- Dinamitzador de la innovació en organitzacions públiques o privades
- Responsable de noves línies de negoci, noves divisions o spin-off en empreses existents
- Promotor de creació de noves empreses

Temari

Els estudis s'estructuren en quatre anys en els quals cada any hi ha tres trimestres, i inclouen matèries de formació bàsica (64 ECTS), obligatòries (128 ECTS), optatives (20 ECTS), pràctiques externes (14 ECTS) i treball final de grau (14 ECTS).

Les assignatures bàsiques i obligatòries s'agrupen en cinc grans blocs de matèries:

A. English for business
B. Gestió de la innovació
C. Administració i organització d'empreses
D. Economia general i aplicada
I. Gestió comptable i financera

L'optatividad s'ofereix mitjançant dues matèries cadascuna de les quals es desenvoluparà en assignatures de cinc crèdits L'estudiant podrà escollir lliurement assignatures d'una o una altra matèria fins a completar els 20 crèdits necessaris

- Matèria Optativa 1: Lideratge emprenedor i Innovació
- Matèria Optativa 2: Eines avançades d'Administració empresarial
Grau en Administració d'empreses i gestió de la innovació
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UPF)
Campus i seus: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UPF)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UPF)
Ramon Trias Fargas, 27 08005 Barcelona
Cursos més populars
X