La Salle - URL

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

La Salle - URL

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits

Descripció

El Grau en Enginyeria d'Edificació de La Salle és el primer grau d'aquesta especialitat que va ser aprovat a Catalunya, d'acord amb el nou marc europeu d'ensenyament superior, i un dels primers a tot Espanya. Abans del 2014, aquesta titulació substituirà a la carrera d'Arquitectura Tècnica en totes les universitats.

L'adequació dels programes formatius a les necessitats reals del mercat, obrint el ventall d'opcions laborals dels enginyers d'edificació a tots els agents del procés constructiu.

Es fa especial èmfasi, en totes les assignatures, en la tecnologia com a eina, en el rigor, professionalitat, ètica i honestedat, que són imprescindibles si volem millorar un sector que reclama una nova manera de fer per tendir a l'excel·lència.

 

Temari del curs

El Pla d'Estudis incideix en els aspectes de gestió integral del procés constructiu, dels quals els titulats en Enginyeria d'Edificació han de ser els protagonistes.

Temari:
Semestre 1
 • Geometria descriptiva
 • Matemàtiques
 • Expressió gràfica: Dibuix
 • Construcció I
 • Física
 • Eines informàtiques I
Semestre 2
 • Geometria descriptiva
 • Matemàtiques
 • Expressió gràfica: Dibuix
 • Història: Introducció a l'arquitectura
 • Anàlisi arquitectònic
Semestre 3
 • Introducció a les estructures
 • Química i geologia
 • Física II. Instal·lacions integrades
 • Construcció II
 • Expressió gràfica aplicada
Semestre 4
 • Introducció a les estructures
 • Legislació i normativa
 • Equips d'obra, instal·lacions i mitjans (portafolis)
 • Empresa: agents del procés constructiu
 • Arquitectura del segle XX
 • Eines informàtiques II
 • Expressió gràfica aplicada
Semestre 5
 • Estructures d'acer i formigó
 • Organització i control d'obra
 • Construcció III
 • Materials: normativa i control
 • Instal·lacions especials i de servei
Semestre 6
 • Estructures d'acer i formigó
 • Topografia
 • Organització i control d'obra
 • Detalls constructius: definició, representació i interpretació
 • Gestió urbanístic
 • Idioma modern
 • Instal·lacions especials i de servei
Semestre 7
 • Economia aplicada. Peritatges, valoracions i taxacions
 • Idioma modern avançat
 • Patologia, diagnosi i rehabilitació
 • Projecte final de grau
 • Gestió de projectes
 • Dret i administració en la construcció
Semestre 8
 • Eines informàtiques III (costos i amidaments)
 • Seguretat i prevenció
 • pràctiques externes
 • Projecte final de grau
 • Sostenibilitat i energies renovables

 
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Capacita els titulats per treballar en qualsevol procés de construcció, des de l'estudi de la seva viabilitat i promoció fins a l'execució i posterior vida útil.

Requisits

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les PAU.

 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.

 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.

 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.

 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.

 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

 • Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Català.
Algunes assignatures s'imparteixen en anglès, perquè al finalitzar tinguis un adequat nivell que et permeti treballar a tot Europa.

Horari/Torn

De dilluns a divendres

Durada

Data d'inici: 04/09/2017.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona.

Titulació obtinguda

En finalitzar els estudis l'alumne rebrà el títol de graduat o graduada en Ciències i Tecnologies de l'Edificació per la Universitat Ramon Llull.

Avantatges del curs

Punts clau:
Per adaptar el programa de formació a les necessitats reals del mercat, obrir una gamma d'opcions laborals per als graduats en la construcció de tots els agents del procés constructiu. Es fa èmfasi especial en totes les assignatures amb rigor, professionalitat, ètica i honestedat.
Troncalitat amb l'arquitectura. A La Salle, els llicenciats en Ciències i Tecnologies de la Construcció i els Arquitectes realitzen el primer curs junts i es formen i treballen conjuntament, al mateix nivell, al llarg de tots els cursos, ja que han de fer-los en l'exercici Professional
L'enllaç amb el món empresarial. Aquesta vinculació us permet fer pràctiques professionals, en els darrers dos cursos de carrera, a oficines professionals, etc.
Per a la incorporació de tecnologia i innovació al pla d'estudis, d'acord amb les necessitats de la societat actual i professionals del futur.
Per a la internacionalitat.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació