Facultat de Belles Arts (UB)

Grau en Belles Arts

Facultat de Belles Arts (UB)

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Capacitar l'alumnat per dur a terme pràctiques artístiques i creatives professionals que li permetin assolir un compromís amb la realitat contemporània i rebre el ple reconeixement social de les seves competències.

Dotar els nous graduats dels instruments necessaris per integrar els seus coneixements en processos de creació i d'experimentació disciplinària i interdisciplinària, de manera que puguin desenvolupar pràctiques artístiques i culturals en diversos tipus de formats i d'àmbits.

Temari del curs

Tipus de matèria  Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB)  60
Obligatòria (OB)  132
Optativa (OT)  30
Pràctiques externes obligatòries  0
Treball de fi de grau obligatori  18
CRÈDITS TOTALS  240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:

Maduresa personal, actitud oberta i positiva, autoestima, caràcter constant i empàtic.

Aptituds creatives.

Caràcter emprenedor en activitats de projecció social, cultural i artística.

Habilitats comunicatives: domini verbal i escrit del català, del castellà i de l'anglès.

Capacitat de treball autònom i en equip.

Constància a l'hora de fer i pensar.

Interès per estar al dia de l'evolució de les disciplines artístiques i del pensament intel·lectual.

Requisits

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a Admissions a ensenyaments de grau.


En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines següents de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Universitats i Recerca), on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies:


Admissió Preinscripció 2012


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a Admissió amb estudis estrangers.

Perspectives laborals

Creació artística, com a artista plàstic i visual, en totes les matèries implícites en l'ensenyament del grau.
Creació en branques d'activitat econòmica vinculades a les indústries culturals.
Activitats de comissariat o conservador, gestor cultural i gestor del patrimoni artístic.
Cultura visual i assessoria artística.
Consultoria en matèria artística i docent pel que fa a tallers, educació reglada, departaments pedagògics i de recerca de museus, i qualsevol altra oferta formativa vinculada a l'art.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Belles Arts

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos