Grau en Biotecnologia

Facultat de Biologia (UB)

Descripció

Què és pretén amb aquest ensenyament?


Formar professionals preparats per a la demanda dels empreses biotecnològiques i per a l'accés a estudis de postgrau de l'àrea.

Formar en els aplicacions de la biotecnologia per a la sostenibilitat de sistemes de producció i bioremediació del medi; en els aspectes bàsics de la legislació, gestió i comercialització de productes i serveis biotecnològics, i en l'esperit emprenedor, la transferència de coneixement i l'elaboració de patents.

Proporcionar formació i habilitats per al desenvolupament de la recerca biotecnològica (tecnologies i estratègies de frontera), amb vista a l'aplicació posterior.

Donar a conèixer mètodes i tècniques en gestió tant a escala de recerca com d'empresa (elaboració i gestió de projectes d'R+D+I).

Fomentar la implicació en el treball de laboratori segur i propiciar el coneixement d'aspectes ètics i bioètics de l'àrea.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències
Centri: Facultat de Biologia

De què podràs treballar?


Podràs treballar en els àmbits següents:
Recerca industrial: farmacèutica, biomèdica i veterinària.
Recerca de processos biotecnològics nous, en centris de recerca.
Indústria de producció de material biològic (enzims, anticossos, enginyeria de proteïnes, antibiòtics, vitamines, etc.).
Indústria química: processos d'enginyeria química i processos sostenibles.
Indústria alimentària: producció d'aliments, i estudi de la conservació i del processament.
Indústria i explotacions agrícoles.
Optimització de processos biotecnològics en empreses.
Indústria biotecnològica de materials i nanobiotecnologia.
Empreses de producció primària: ramadera, vegetal, aqüicultura, biomedicina i teràpia molecular.
Empreses mediambientals: bioremediació, control de plagues, assessorament ambiental.
Identificació vegetal i anàlisi de pedigrí amb marcadors moleculars.
Gestió d'R+D, patents o empresari autònom.

Temari

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 114
Optativa (OT) 54
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240
 

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és el del batxillerat de Ciències i Tecnologia previst en la Llei orgànica d'educació actual. Per als estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, química, física i matemàtiques, com també un nivell suficient de llengua anglesa.

 

Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Grau en Biotecnologia
També et recomanem aquests cursos
X