Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?Formar experts que coneguin la naturalesa dels aliments, les possibles causes del deteriorament i les mesures que tenen a l'abast per processar-los, de manera que se n'allargui la vida útil i se'n millori la seguretat sense perjudicar-ne el valor nutritiu i sensorial.

Proporcionar una formació científica i tecnològica sòlida en tots els aspectes bàsics i aplicats dels aliments: composició i propietats, evolució al llarg de totes les etapes i efectes en l'ésser humà.

Proporcionar coneixements de l'entorn social i legal en el qual s'han de produir i consumir els aliments per posar a disposició dels consumidors uns productes adaptats als hàbits de consum actuals, en consonància amb els criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient i en concordança amb la legislació vigent.De què podràs treballar?

Recerca i desenvolupament d'aliments i de productes alimentaris, disseny i innovació de processos de producció d'aliments (transformació, envasament, conservació i distribució), anàlisi d'aliments i gestió de la qualitat i la seguretat alimentàries, màrqueting i comercialització, consultoria i assessorament.

Empreses alimentàries, tant indústries alimentàries de primera o segona transformació, com indústries de restauració i càtering (producció, control, gestió de la qualitat i seguretat, R+D+I, aprofitament de subproductes i gestió de residus).

Administracions públiques: agràries, sanitàries, de comerç i consum.

Empreses i laboratoris d'anàlisi i assessorament sobre matèries primeres, components alimentaris, materials en contacte i productes acabats.

Consultories i altres activitats com a professionals liberals.

Centres de docència i recerca.
Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 156
Optativa (OT) 12
Pràctiques externes obligatòries 6
Treball de fi de grau obligatori 6
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:

Interès per la feina en el laboratori i pel coneixement dels aspectes científics i tecnològics dels aliments.

Coneixements generals de biologia.

Bon nivell de química, amb coneixements bàsics de química orgànica i inorgànica, i coneixements generals de biologia.

Formació bàsica en matemàtica i física.

Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.

Domini de l'anglès, sobretot pel que fa a comprensió lectora.
Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments