Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar experts que coneguin la naturalesa dels aliments, les possibles causes del deteriorament i les mesures que tenen a l'abast per processar-los, de manera que se n'allargui la vida útil i se'n millori la seguretat sense perjudicar-ne el valor nutritiu i sensorial.
Proporcionar una formació científica i tecnològica sòlida en tots els aspectes bàsics i aplicats dels aliments: composició i propietats, evolució al llarg de totes les etapes i efectes en l'ésser humà.
Proporcionar coneixements de l'entorn social i legal en el qual s'han de produir i consumir els aliments per posar a disposició dels consumidors uns productes adaptats als hàbits de consum actuals, en consonància amb els criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient i en concordança amb la legislació vigent.

De què podràs treballar?


Recerca i desenvolupament d'aliments i de productes alimentaris, disseny i innovació de processos de producció d'aliments (transformació, envasament, conservació i distribució), anàlisi d'aliments i gestió de la qualitat i la seguretat alimentàries, màrqueting i comercialització, consultoria i assessorament.
Empreses alimentàries, tant indústries alimentàries de primera o segona transformació, com indústries de restauració i càtering (producció, control, gestió de la qualitat i seguretat, R+D+I, aprofitament de subproductes i gestió de residus).
Administracions públiques: agràries, sanitàries, de comerç i consum.
Empreses i laboratoris d'anàlisi i assessorament sobre matèries primeres, components alimentaris, materials en contacte i productes acabats.
Consultories i altres activitats com a professionals liberals.
Centres de docència i recerca.

Temari

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 156
Optativa (OT) 12
Pràctiques externes obligatòries 6
Treball de fi de grau obligatori 6
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Interès per la feina en el laboratori i pel coneixement dels aspectes científics i tecnològics dels aliments.
Coneixements generals de biologia.
Bon nivell de química, amb coneixements bàsics de química orgànica i inorgànica, i coneixements generals de biologia.
Formació bàsica en matemàtica i física.
Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
Domini de l'anglès, sobretot pel que fa a comprensió lectora.

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
Facultat de Farmàcia. Campus de l'Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona (UB)
Campus i seus: Facultat de Farmàcia. Campus de l'Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona (UB)
Facultat de Farmàcia. Campus de l'Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona (UB)
Avda. Prat de la Riba 171 08921 Barcelona
Cursos més populars
X